Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kalkınmadaki rolü İstanbul’da tartışılıyor

01.Haz.2013

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Kalkınma Politikası Bürosu ve Krizleri Önleme ve Atlatma Bürosu ortaklığında düzenlenen ve üç gün sürecek olan toplantıda UNDP’nin kalkınma programlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının sağladığı fırsatlar tartışılıyor.

Yeni Ufuklar, Haziran 2013 - Sosyal ağlar ve mobil teknolojiler, toplumsal ve siyasi hareketlere küresel olarak destek sağlanması ve yerel düzeyde insanların harekete geçmesi için yeni iletişim kanalları sağlıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde yaygınlaşan cep telefonu ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) katılım, sorumluluk alma ve hesap verebilirlik konularında yeni alanlar yaratıyor.

Bu durum bireyler ve hükümetler arasındaki ilişkiyi dönüştürerek yeni bir ‘sosyal sözleşmenin’ oluşmasına öncülük ediyor.

Yeni medya kanalları sayesinde bireyler tüm dünyaya seslerini duyurabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, pek çok insan ilk defa yönetişim ve çatışmanın dönüşümü süreçlerine aktif olarak katılıyor.

Bu bağlamda, İstanbul’da UNDP tarafından organize edilen uygulama toplantısı, kalkınma için BİT ve e-yönetişim ile krizleri önleme uygulamalarını güçlendirmek istiyor.

Ayrıca toplantıda, bilgi ve iletişim teknolojileri ile krizleri önleme uygulamalarının ortak çalışmayla güçlendirilmesi için yeni stratejiler ve mekanizmalar geliştirilmesi amaçlanıyor.

Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, toplantı UNDP’nin ve ulusal ortaklarının BİT, yönetişim ve krizleri önleme alanında yaptıkları çalışmalarını daha ileri götürmeyi amaçlıyor.

Üç gün sürecek olan uygulama toplantısı oldukça etkileşimli bir biçimde yürütülecek. Toplantı, aynı zamanda Güney ülkeleri arasında deneyim paylaşımına da olanak tanıyor.

Beklenen sonuçlar neler?

Uygulama toplantısına 55’ten fazla ülkeden gelen UNDP ülke ofislerinin personelleri, ulusal paydaşlar ve diğer paydaşlar arasından yaklaşık 60 kişi katılacak.

Toplantının bitiminde, UNDP BİT, Yönetişim ve Kriz Kılavuz Notu’nun gözden geçirilmesi ve uygulanabilir ve somut bir işbirliği ile ortak girişimlere öncülük edecek BİT, E-Yönetişim ve Krizleri Önleme Uygulamaları arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca Güney-Güney İşbirliği ve bölge içi işbirliklerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global