SubscribeSubscribe
Haberler
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi başladı 8 Mar 2017

  Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin %30-35’i sanayi sektöründe gerçekleşiyor. Sanayide tüketilen enerjinin %70’inin ise elektrik motoru kullanan sistemler tarafından tüketildiği tahmin ediliyor.

 • Pilot proje alanlarında yeni türler bulundu 8 Mar 2017

  Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi kapsamında projenin pilot alanları olan Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos, Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde biyolojik çeşitlilik değerlerini tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

 • GAP Bölgesi’nde En Kapsamlı Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor 9 Şub 2017

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteğiyle hayata geçirilen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi Mesleki Eğitim Faaliyetleri İşbirliği Protokolü”, 2 Şubat’ta Şanlıurfa’daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde imzalandı.

 • GAP Bölgesi’nde organik tarım konusunda yapılan başarılı çalışmalar değerlendirildi 6 Şub 2017

  GAP Bölgesi’nde organik tarıma yönelik çalışmalar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin ev sahipliğinde sektörde yer alan tüm paydaşlar ve yeni kurulan GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP ORKÜDER) üyeleri ile birlikte 25 Ocak 2017 tarihinde Şanlıurfa’da yapılan bir toplantı ile değerlendirildi.

 • GAP Organik Tarım Kümesi İşbirliği Ağlarını Geliştirmeye Devam Ediyor 6 Şub 2017

  Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) 4. Toplantısı OSTİM'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Platformun yeni dönem yol haritasının konuşulduğu toplantıya, ülke genelinden 40’a yakın kümelenme katılım sağladı.

 • İklim Değişikliği Eğitici El Kitabı Atölye Çalışması Toplantısı 6 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirildi 6 Şub 2017

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı” kapsamında hazırlanmış olan İklim Değişikliği Eğitici El Kitabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğinde yürütülmekte olan “Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Sunulacak İlk İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek Projesi” kapsamında güncellendi.

 • Kız öğrencilerin üniversitelerde mühendislik bölümlerini seçmeleri için yeni bir araç 6 Şub 2017

  Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi (TMK) kapsamında, lise öğrencilerinin meslek seçiminde toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargıları dönüştürmek ve kız öğrencileri mühendislik mesleğini seçmeleri yönünde özendirmek amacıyla bir araç tasarlanması için ODTÜ Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu ile işbirliği yapıldı.

 • Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde önemli aşama kaydedildi 6 Şub 2017

  Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” tüm hızıyla sürüyor.

 • Türkiye’nin ilk yeşil kamu binası: Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 6 Şub 2017

  Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, kamu sektörü için örnek oluşturacak Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir okul yerleşkesinin tasarımı, bütünleşik bina tasarımı yaklaşımıyla gerçekleştirildi. Ankara Eryaman’da yapılan Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası, ilk çevre dostu kamu binalarını barındırması nedeniyle dikkat çekiyor. Örnek okul yerleşkesi, Türkiye’de kamu binalarında enerji tüketimi ve buna bağlı sera gazı salımlarının maliyet etkin bir şekilde nasıl azaltılabileceğine örnek oluşturuyor.

 • UNDP Türkiye, İZAYDAŞ’ın KOK bertaraf kapasitesi artışını destekledi 6 Şub 2017

  UNDP ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi kapsamında, tesisin kapasitesi kalıcı organik kirleticilerin (KOK) insan sağlığı ve çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kirlilik önleme ve salımların azaltılması yönünden iyileştirilmiştir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global