UNDP Suriye Programı

UNDP-TR-SYRIA-PROGRAMME-HOME

Program Ne Hakkında?

UNDP, Suriyelilere, ev sahibi topluluklara ve belediyelere zorunlu göçün etkileri ile daha iyi başa çıkabilmeleri konusunda destek olmak amacıyla " Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı’nı" geliştirerek insani müdahaleyi tamamlayan dayanıklılık temelli bir kalkınma yaklaşımını teşvik etmektedir.

Programın temel amacı zorunlu göçün etkisiyle başa çıkmak amacıyla ev sahibi toplulukların ve kamu hizmet sağlayıcılarının esneklik ve kapasitelerini güçlendirmeye ve Suriyeli nüfusun kendine güvenini arttırmaya yardımcı olmaktır.

Program, UNDP'nin kapsamlı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve sosyal bütünlük alanlarındaki derin tecrübesine ve GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerel paydaşlarıyla yaptığı uzun zamandır devam eden ortaklıklara dayanmaktadır.

 

Mevcut Durum Nedir?

Türkiye halihazırda, 3 milyon 400 bini aşkın Geçici Koruma altında kayıtlı Suriyeli olmak üzere, dünyada en yüksek sayıda mülteci barındıran ülkedir. Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 90’ı, resmi kampların dışında, Türk toplumuyla birlikte yaşamaktadır. Bu durum, ulusal ve yerel işgücü piyasasını önemli ölçüde etkilemiş, belediye hizmetleri üzerinde ek talep yaratmış ve toplumlar arasında gerilim riskini artırmıştır. Suriyeli mülteciler çoğunlukla Suriye’ye sınırdaş olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmakla birlikte; kriz sürdükçe, Suriyeli nüfus diğer bölgelere de yayılmıştır. Türkiye, Suriyeli mültecilere örnek düzeyde destek sağlamış; bunların içinde en önemlisi de gerekli yasal düzenlemeler yapılarak mültecilere “geçici koruma” statüsü verilmesi ve sağlık, eğitim ve çalışma hakkı da dahil olmak üzere temel hizmetlere erişim imkânı tanınması olmuştur.


Misyonumuz nedir?

UNDP Türkiye’nin mülteci krizine müdahaleyi desteklemesindeki hedefi; mülteciler, ev sahibi topluluklar, yerel belediyeler ve ilgili ulusal kurumları güçlendirerek büyük Suriyeli mülteci akınının etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamaktır. UNDP’nin dayanıklılık müdahale stratejisinin temel özelliği hem ev sahibi hem de mülteci toplumlara yeterli düzeyde hizmet verebilmesini sağlamak üzere mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaktır.

 

Biz bunu nasıl yapıyoruz?

Program üç ana alanda odaklanmaktadır:

1.    Geçim İmkanları, İstihdam ve Yerel Ekonomik Kalkınma:

a) İşgücü piyasasının hem arz hem de talep tarafındaki sorunları ele alarak geçim imkanlarının artırılması ve b) istihdam ve ekonomik kalkınma alanında yerel hizmet sağlayıcıları ve ilgili paydaşların kapasitelerinin artırılmasıdır.

2.    Temel İhtiyaçlar ve Hizmetler: a) Altyapı desteği vasıtasıyla etkilenen topluluklar için etkin ve nitelikli kentsel atık yönetim kapasitelerinin arttırılması için belediyelerin desteklenmesi, b) verimli ve kaliteli altyapı yatırımları ve belediye hizmetleri için belediyelere teknik destek ve kapasite geliştirme desteğinin sağlanmasıdır.

3.    Sosyal Uyum, Güçlendirme ve Koruma:

a) Mülteciler ile ev sahibi toplum arasında sosyal uyumun artırılmasına destek verilmesi; b) kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik bakımdan güçlendirilmesi; c) cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten (CCTŞ) etkilenenler dahil olmak üzere, adli yardım ve adalete erişimin desteklenmesi suretiyle Suriyeli mültecilere korunma sağlanmasıdır.

 

Türkiye bundan nasıl yararlanacak?

UNDP Türkiye’nin müdahalesi, Suriye krizine yönelik Bölgesel Mülteci Müdahale Planı (3RP) ile uyumludur. UNDP Türkiye bölgesel düzeyde, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır gibi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle koordineli çalışmakta, UNHCR ve diğer ortaklarla işbirliği yapmaktadır. UNDP, büyük Suriyeli mülteci akınının etkileriyle başa çıkabilmeleri ve kendi kalkınma kazanımlarını koruyabilmeleri için bireyler, toplumlar ve kurumlara yardım etmeyi hedefleyen dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımını desteklemektedir. UNDP, genel olarak Suriye krizine bölgesel dayanıklılık müdahalesinin yanı sıra, Türkiye’de 3RP kapsamında dayanıklılık alanında öncülük etmekte ve eylemlerin eşgüdümünü sağlamaktadır.

Türkiye'deki Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı şimdiye kadar Japonya Hükümeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt ve Almanya (KfW) gibi çeşitli bağışçılar tarafından finanse edilmektedir. Program kapsamında, "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu'daki Etkisini Azaltmak", "Etkili Kentsel Atık Yönetimi", “Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Suriyeli Kadınların Toplumsal ve Ekonomik Yaşama Adaptasyonuna Destek ","İstihdam ve Beceri Geliştirme Programı" ve "Güneydoğu Anadolu'da Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi" başlıklı 5 proje bulunmaktadır.

Geçim İmkanları, İstihdam ve Yerel Ekonomik Kalkınma: UNDP’nin desteğiyle tam donanımlı ve operasyonel olan mesleki eğitim merkezleri (ör. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi), her iki toplumun yıllar boyu istihdam edilebilirliğine önemli katkıda bulunan sağlam bir yatırımdır.

Ayrıca, çeşitli proje ortaklarıyla birlikte yapılandırılmış eğitim programları, Suriye ve Türk öğrencilerin beceri gelişimlerine destek olarak, artan istihdam olanaklarına erişebilmelerine yardımcı olmaya devam edecektir. Temel yaşam becerileri ile birlikte Türk dil becerileri üzerine eğitimler, insana yakışır işlere erişimdeki engellerin kaldırılmasında kilit bir unsur olup, aynı zamanda Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasındaki toplumsal bütünleşmeyi destekleyen önemli bir rol oynamaktadır.

UNDP'nin şimdiye kadar Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı kapsamındaki desteği sonucunda:

•         Toplamda 8.560 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyeleri temel yaşam becerileri eğitimi’nden yararlanmıştır.

·         3.189 Suriyeli ve 1.132 ev sahibi topluluk üyesi mesleki eğitim ve öğretim görmüştür.

•         Toplam kursiyerlerin %45'i kadınlardan oluşmaktadır.

•         634 ev sahibi topluluk üyesi ve Suriyeli kursiyer, mesleki eğitimlerin tamamlanmasının ardından istihdam olanakları bulmuşlardır.

·         2.241 Suriyeli Türkçe dil öğrenimini tamamlamışlardır.

Temel İhtiyaçlar ve Hizmetler: Temel ihtiyaçlar ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak, Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı’nın önemli bir kısmı, şu anda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan belediyelere destek vermeye adanmıştır.

Program, belediyelerin katı atık yönetimine özellikle odaklanarak; temel belediye hizmetlerinin sağlanması ve yerel belediyeler üzerindeki yükü hafifletmek için katı atık transfer istasyonlarının inşası, Suriyeliler için geçici barınma merkezlerinde geri dönüşüm amaçlı kaynağında ayrıştırma programlarını uygulanması ve acil ihtiyaç olan araç ve ekipmanların 4 belediyeye tedariki konularında kritik müdahaleler gerçekleştirilmiştir.

Başlıca sonuçlar, depolama alanlarındaki atıklarının azaltılması ve halk sağlığının faydalarının arttırılması olmakla birlikte, bu müdahaleler belediyelere, katı atık yönetimi operasyonlarına uyarınca, entegre atık yönetimine geçiş için ilk adımları atarak mali tasarruf sağlamaya yardımcı olmuştur.

Belediye hizmet servisi desteğinin bir parçası olarak:

• İki atık transfer istasyonu tamamlanmış olup, üç atık transfer istasyonu 2017 yılında tamamlanacaktır.

• Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'daki belediye kapasiteleri, katı atık transfer araçları, çöp kamyonları ve yangın söndürme araçları gibi farklı amaçlar için 59 araç tedarik edilerek güçlendirilmiştir.

• Kaynağından ayrıştırma programı, iki ildeki 6 farklı konaklama merkezinde, doğrudan ve dolaylı olarak 100.000'den fazla kişiye ulaşılarak yürütülmüştür.

• Toplamda 470.120 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyeleri katı atık yönetimi desteği ile güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 5,500 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi, geri dönüşüm ve çevre koruma konularındaki eğitimleri tamamladı.

• Belediye hizmetlerinin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesine yardımcı olmak için 179.783 ton katı atık taşımacılığı gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Uyum, Güçlendirme ve Koruma: Programın bir diğer bileşeni, sosyal uyumu desteklemek ve adli yardıma erişimi geliştirmektir.

Suriyeli kadınlar ve ev sahibi topluluk üyesi kadınlar için 14 ayrı Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) düzenlenen 70 farklı etkinlikle 1,893 Suriyeli kadın ile 2,256 ev sahibi topluluk üyesi kadına ulaşılmıştır. Güçlenme ve sosyal uyum etkinliklerinin yanı sıra ayrıca birçok ÇATOM’a ekipman ve malzeme desteği sağlanmıştır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global