UNDP Suriye Programı

UNDP-TR-SYRIA-RESPONSE-PAGE

 

Giriş
Türkiye halihazırda, 2 milyon 800 bini aşkın kayıtlı Suriyeli olmak üzere, dünyada en yüksek sayıda mülteci barındıran ülkedir. Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 90’ı, resmi kampların dışında, Türk toplumuyla birlikte yaşamaktadır. Bu durum, ulusal ve yerel işgücü piyasasını önemli ölçüde etkilemiş, belediye hizmetleri üzerinde ek talep yaratmış ve toplumlar arasında gerilimi artırmıştır. Suriyeli mülteciler çoğunlukla Suriye’ye sınırdaş olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmakla birlikte; kriz sürdükçe, Suriyeli nüfus diğer bölgelere de yayılmıştır. Türkiye, Suriyeli mültecilere örnek düzeyde destek sağlamış; bunların içinde en önemlisi de, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak mültecilere “geçici koruma” statüsü verilmesi ve temel hizmetlere erişim ile çalışma hakkının tanınması olmuştur.


Hedeflerimiz

UNDP Türkiye’nin mülteci krizine müdahaleyi desteklemedeki hedefi; mülteciler, evsahibi toplumlar, yerel belediyeler ve ilgili ulusal kurumları güçlendirerek büyük Suriyeli mülteci akınının etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamaktır. UNDP’nin dayanıklılık müdahale stratejisinin temel özelliği, hem evsahibi hem de mülteci toplumlara yeterli düzeyde hizmet verebilmesini sağlamak üzere mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaktır. Program özellikle üç alana odaklanmaktadır:

1.    Geçim İmkanları, İstihdam ve Yerel Ekonomik Kalkınma:

a) İşgücü piyasasının hem arz hem de talep tarafındaki sorunları ele alarak geçim imkanlarının artırılması; ve

b) istihdam ve ekonomik kalkınma alanında yerel hizmet sağlayıcılar ve ilgili paydaşların kapasitelerinin artırılması;

2.    Temel İhtiyaçlar ve Hizmetler: Belediye hizmetlerinin yanı sıra, etkilenen toplumlar için verimli ve kaliteli kentsel atık yönetimi sağlaması için belediyelere destek verilmesi;

3.    Sosyal Uyum, Güçlendirme ve Koruma:

a) Mülteciler ile evsahibi toplum arasında sosyal uyumun artırılmasına destek verilmesi;

b) kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik bakımdan güçlendirilmesi;

c) cinsel ve cinsiyet temelli şiddetten (CCTŞ) etkilenenler dahil olmak üzere, adli yardım ve adalete erişimin desteklenmesi suretiyle Suriyeli mültecilere koruma sağlanması;

UNDP Türkiye’nin müdahalesi, Suriye krizine yönelik Bölgesel Mülteci Müdahale Planı (3RP) ile uyumludur. UNDP Türkiye bölgesel düzeyde, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır gibi Suriyeli mültecilere evsahipliği yapan ülkelerle koordineli çalışmakta, UNHCR ve diğer ortaklarla işbirliği yapmaktadır. UNDP, büyük Suriyeli mülteci akınının etkileriyle başa çıkabilmeleri ve kendi kalkınma kazanımlarını koruyabilmeleri için bireyler, toplumlar ve kurumlara yardım etmeyi hedefleyen dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımını desteklemektedir. UNDP, genel olarak Suriye krizine bölgesel dayanıklılık müdahalesinin yanı sıra, Türkiye’de 3RP kapsamında dayanıklılık alanında öncülük etmekte ve eylemlerin eşgüdümünü sağlamaktadır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global