Yoksulluğun Azaltılması

UNDP Türkiye, Türk hükümetinin yoksulluğun azaltılmasına yönelik geliştirdiği hedefleri destekliyor. Nihai amaç, Türkiye’de bölgeler arası yaşanan eşitsizliğin azaltılması için güçlü politikalar oluşturmak. Devamı

Hedeflerimiz

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor. Devamı

image
Bölgesel eşitsizliğin azaltılması

UNDP, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verdiği teknik desteklerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor.Daha fazla bilgi için

Başarı Hikayelerimiz

  • Küresel buluşma noktası: styleturkish.com

    Uluslararası bir tedarikçi olan styleturkish.com’dan önce de Türk Moda Endüstrisi küresel markalar için üretiyordu ve kendi koleksiyonları ile yurtdışında kendi markasını yaratmış ve yıllık 15 milyarDevamı

Projeler ve Girişimler

Organik Tarım Küme Projesi

Projenin amacı, bölgedeki (özellikle Şanlıurfa’daki) organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğini organik tarım kümesini aktif hale getirerek, iyi örnekleri göstererek (pilot ve demonstrasyon çalışmaları), yerel kapasiteyi oluşturarak, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak ve bir inovasyon ve bilgi merkezi kurarak yerel is çevresini geliştirerek artırmaktır. Devamı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 2. Aşama

Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedefe ulaşmak için proje yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanma kapasitesini arttırmayı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Devamı

Diğer projeler
Argande 2013/2014 Sonbahar-Kış Koleksiyonu

Koleksiyon çekimlerinin ve defilesinin perde arkası

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için
2013 İnsani Gelişme Raporu üzerine TV programı - 1. kısım

TRT Türk, Masa programı

2013 İnsani Gelişme Raporu üzerine TV programı - 2. kısım

TRT Türk, Masa programı