Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor. Devamı

Hedeflerimiz

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor. Devamı

Bölgesel eşitsizliğin azaltılması

UNDP, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verdiği teknik desteklerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor.Devamı

Proje ve Girişimler
  • Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi (Model Fabrika)

    Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanabilir.

  • İnternetle Hayat Kolay

    The project offers a solution through trainings for those who have not been introduced to online life, and those who (migth) have missed the digital revolution.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global