Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor. Devamı

Hedeflerimiz

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor. Devamı

Bölgesel eşitsizliğin azaltılması

UNDP, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verdiği teknik desteklerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor.Devamı

Proje ve Girişimler
 • Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP)

  AKADP, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından UNDP ülke ofisinin teknik desteği ile uygulanmaktadır. AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır.

 • GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

  Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynamaktadır.

 • Gelecek Turizmde

  Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların kapasitelerini güçlendirerek, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 • OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi

  Projenin genel hedefi; Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanlarında daha etkin bir rol almasını sağlayacak model geliştirerek, Türkiye’nin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktır.

 • Organik Tarım Küme Projesi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global