Amacımız

ciftciFotoğraf: Billur Saatçi

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor.

Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, kırsal geçim kaynaklarını geliştirmek, Türkiye ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkı sağlamak ve girişimciliği ve inovasyonu desteklemek için hükümetle, sivil toplumla ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz.

Yeşil büyümeye katkı verecek girişimlerimiz Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor ve aynı zamanda daha üretken, rekabet edebilir ve daha güçlü olmasına destek oluyor.

Kadınların ve gençlerin ekonomiye daha güçlü bir şekilde katılmalarını destekliyoruz. İnsani gelişme perspektifi, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme çalışmalarımızın temelini oluşturuyor ve güçlendiriyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuzun üç program alanı var:

  • Rekabet Edebilirlik ve Ekonomik Büyüme
  • Yerel Ekonomik Sosyal Kalkınma
  • Sosyal Politikalar ve Hizmetler

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global