Türkiye’de UNV


Genel merkezi Almanya’nın Bonn kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV),  tüm dünyada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ülke ofislerine bağlı UNV ülke ofisleri aracılığıyla temsil edilmektedir. Türkiye’deki ilk UNV ülke ofisi 2011 yılında kurulmuştur. Ofis, Ankara’da bulunmaktadır.

Türkiye’deki UNV ülke ofisinin rolü, temel UNV hedeflerini gerçekleştirmektir. Bunlar; Türkiye’de gönüllülüğü teşvik etmek ve gönüllülüğü kalkınma programlarıyla bütünleştirmek, farkındalık yaratarak gönüllü katılımı kalkınmaya dönüştürmek ve ülkedeki gönüllüğünün tanınmasını desteklemektir.

UNV ülke ofisinin temel görevlerinden biri de nitelikli gönüllü yönetimi sağlamak ve ülkedeki bütün Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’ni desteklemektir. Ülke ofisi, BM Gönüllüleri’ne bilgilendirme, göreve başlatma ve eğitim gibi hizmetler sağladığı gibi, görevleri sırasında devamlı destek ve danışmanlık da vermektedir.

UNV ülke ofisi, aynı zamanda diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ya da farklı kuruluşlara gönüllülüğün kalkınmaya dönüştürülmesinin rolü ve sağladığı katkılar üzerine, ayrıca gönüllülüğün nasıl kalkınma politikalarına, stratejilerine ve programlarına dönüştürüleceğine ilişkin stratejik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlamaktadır.

UNV ülke ofisi, gönüllülüğün etkisini barış ve kalkınmaya en uygun hale getirmek için gönüllülük ve aktif sivil toplum alanında çalışan her türlü ilgili partnerle ; hükümet ve diğer kamu kuruluşları, BM kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar gibi, iş birliği yapmaktadır:. UNV Türkiye, gönüllülüğün toplumda yer almasını sağlayacak bir çevre ve altyapının oluşması için özellikle iş birliğiyle ilgilenmektedir.