Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Hakkında

Hedefimiz

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Programı, gönüllülüğün uluslararası, bölgesel, ulusal ya da yerel çalışmalarla, her barış ve insani kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası olmasını mümkün kılarak barış ve kalkınmaya katkı sağlayan bir BM kuruluşudur.

İlham Kaynağımız

UNV ilhamını, gönüllülüğün, insanları kalkınma zorluklarıyla mücadele etmeye teşvik edecek güçlü bir araç olduğuna ve bu aracın kalkınmanın hızı ve doğasını değiştirebileceğine olan inancından almaktadır. Herkes zamanını ve enerjisini harcayarak ortak kalkınma hedeflerine katkıda bulunabilir. Gönüllülük hem genel olarak topluma, hem de vatandaşlar arasında güven, dayanışma ve karşılıklı ilişkileri güçlendirerek ve de özellikle katılım fırsatları yaratarak birey olarak gönüllülere fayda sağlamaktadır.

Amacımızı nasıl gerçekleştiriyoruz?

UNV barış ve kalkınmaya, gönüllülerin tanınmasını destekleyerek, gönüllülüğün kalkınma planlarına dâhil edilmesi amacıyla ortaklarla birlikte çalışarak, UNV gönüllüleri dâhil dünyanın her yerinde görev alan tecrübeli, sayıları ve çeşitliliği giderek artan gönüllüleri harekete geçirerek katkı sağlamaktadır. UNV, gönüllülüğü evrensel ve kapsayıcı olarak benimsemekte, çeşitliliğinin yanı sıra onu ayakta tutan özgür irade, adanmışlık, bağlılık ve dayanışma gibi değerler ile kabul etmektedir.

Merkezi Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan UNV, yaklaşık 130 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. 86 ülkede Saha Birimi bulunan UNV, dünyanın her yerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisleri aracılığıyla temsil edilmekte ve UNDP Yönetim Kurulu’na bağlı bulunmaktadır. 

Görevlerimiz

UNV’nin görev çerçevesi, 1970’de kurulmasından bu yana değişip gelişmiştir. Başlangıçta kuruluşun görevi, BM birimlerine destek sağlayan nitelikli gönüllüleri kabul etmek, yerleştirmek ve idare etmekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1976’da verdiği bir kararla UNV’nin görev çerçevesi gençlerin kalkınmadaki rolünün geliştirilmesi yönünde genişletilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2001 yılında UNV’nin rolünü daha da geliştirmiş, gönüllülük bilincinin artırılması ve Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gönüllülüğün taşıdığı potansiyelden yararlanmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere teknik işbirliği sağlanması konularında BM’nin odak noktası haline getirmiştir.

Uluslararası Gönüllülük Yılı (IYV) girişimi ve bu girişimin 2011’de kutlanan onuncu yıldönümüyle birlikte UNV faaliyetlerinin odak noktası, kalkınma alanında gönüllülüğün tanınması, kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

HABERLER VE GAZETE KUPÜRLERİ

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global