Kimler başvurabilir?


Başvuran kuruluşun uygunluğu her bir teklif özelinde değerlendirilmekle birlikte, Birleşmiş Milletlerin tanımladığı tüm sivil toplum kuruluşları GEF Küçük Destek Programı'na (SGP) proje sunabilirler.

Bunlar;

  • Temsili yapı sahibi ve üyelerine karşı hesap verebilir;
  • Demokratik ve şeffaf bir karar alma mekanizmasına sahip; ve
  • Özel sektör güdümü, hükümet kuruluşu tarafından veya hükümetler arası bir anlaşma ile kurulmuş değildir.

Bu tanıma uyan derneklerin, vakıfların, kooperatiflerin, meslek odalarının, birliklerin veya bunlardan birinin resmi ortaklığında olup tüzel kişiliği olmayan çalışma gruplarının, kar amacı gütmeyen ve GEF çerçevesindeki projeleri, SGP tarafından destek için değerlendirmeye alınabilir.