Genel bakış

Ne yapıyoruz?

UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: Demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem veriyor. UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor.

Hedeflerimiz neler?

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP, 177 ülke ve bölgede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor.

image
Kalkınmada kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, her program alanında yaygınlaştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. UNDP’nin Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin yerleşmesine sağladığı katkılar Hükümet, Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyenler ve bizzat kadınlar tarafından biliniyor.

Başarı Hikayelerimiz

Projeler ve Girişimler

Organik Tarım Küme Projesi

Projenin amacı, bölgedeki (özellikle Şanlıurfa’daki) organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğini organik tarım kümesini aktif hale getirerek, iyi örnekleri göstererek (pilot ve demonstrasyon çalışmaları), yerel kapasiteyi oluşturarak, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak ve bir inovasyon ve bilgi merkezi kurarak yerel is çevresini geliştirerek artırmaktır. Devamı

Türkiye’de Adalete Erişim için Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

Projenin genel amacı, adalete erişim için koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesinde Türk hükümetinin çabalarına destek vermektir. Devamı

Diğer projelerimiz
Türkiye'nin Dönüşümü: Başarı Hikayeleri
  • Çiftçilere modern teknikler
  • İklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri
  • Çocuklar ve iklim değişikliği
  • Kapasite geliştirme toplantısı
  • İklim değişikliği için işbirliği
  • Türk hükümeti Poznan'da konuşuyor

DevamıFlickr

2014 İnsani Gelişme Raporu

Sürekli kırılganlıklar, insani gelişmeyi tehdit ediyor. Söz konusu kırılganlıklar, politikalar ve toplumsal normlarla sistematik bir biçimde giderilemezse, ilerleme ne adil ne de sürdürülebilir olacak. İşte bu konu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme Raporu’nun temelini teşkil ediyor.

Devamı