Genel bakış

Ne yapıyoruz?

UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin rolüne büyük önem veriyor. UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor.

Hedeflerimiz neler?

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP, 177 ülke ve bölgede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor.

Kalkınmada kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, her program alanında yaygınlaştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. UNDP’nin Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin yerleşmesine sağladığı katkılar Hükümet, Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyenler ve bizzat kadınlar tarafından biliniyor.more

Başarı Hikayelerimiz

Gerçek Hazineyi Korumak

Yıldıray Lise, son 20 yıldır doğanın korunması ve sürdürülebilir doğa kaynakları üzerinde çalışan bir biyolog. Bugün, GEF projesi ortağı bir STK olan Doğa Koruma Merkezi’nin Genel Müdür Yardımcısı.Devamı 

İyimserliği Sürdürmek: Bir Entegrasyon Öyküsü

Hüsam Beyazit 31 yaşında; 4 yıl önce annesi, babası ve bir erkek kardeşiyle birlikte, memleketi Halep’ten Türkiye’ye kaçtı. Ailesi bugün Mersin’de yaşıyor, ancak Hüsam, mesleki gerekçelerle Gaziantep’te yaşıyor.Devamı 

Diğer Başarı Hikayelerimiz

Projeler ve Girişimler

  • Organik Tarım Küme Projesi

    Projenin amacı, bölgedeki (özellikle Şanlıurfa’daki) organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğini organik tarım kümesini aktif hale getirerek, iyi örnekleri göstererek (pilot ve demonstrasyon çalışmaları), yerel kapasiteyi oluşturarak, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak ve bir inovasyon ve bilgi merkezi kurarak yerel is çevresini geliştirerek artırmaktır.Devamı 

  • Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

    Proje, AB’ye katılım koşullarını yerine getirmek için Türkiye’deki Kamu Denetçiliği Kurumu’na destek vermek amacıyla idarenin kapasite ihtiyaçlarına ve değerlerine değinmektedir. Devamı 

Diğer projelerimiz

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global