Başarı hikayelerimiz

 • Küresel buluşma noktası: styleturkish.com

  Bir internet portalı Türkiye’nin tekstil endüstrisi dış ticaretini en dezavantajlı bölgelerdeki şirketlerin yararına değiştirebilir mi? Bu makalede UNDP’nin katkılarıyla kurulan böyle bir portalın hikâyesini anlatıyoruz.

 • Çoruh Vadisi’nin Gizli Cevheri, Uzundere’ye Hoşgeldiniz

  Firdevs, Çoruh Vadisi’nin küçük bir kasabası Uzundere’de yaşayan genç bir kadın. İş bulmak için memleketinden ayrılmasından beş yıl sonra, eve dönmek için bir fırsat yakaladı. Şimdi, Firdevs ve arkadaşları kadınlar tarafından yönetilen bir kurumda, ev yapımı ürünleri satarak ekonomiye katkı sağlamak ve artan turizm faaliyetlerinde yeni fırsatlar yaratmak için çalışıyor.

 • Türkiye’de moda iş imkânları yaratıyor

  2009 yılında Türkiye’deki kadın girişimciler, moda sanayisinin yardımı ile yenilikçi bir hazır giyim markası yarattılar. Bu yenilikçi girişim, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlıyordu.

 • Sürdürülebilir kalkınmanın yolunu aydınlatmak

  Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olan Türkiye, medeniyetin beşiklerinden biri. Küresel olarak tanınan üç biyolojik çeşitlilik sıcak noktasına sahip olan Türkiye, aynı zamanda pek çok bitki, hayvan ve diğer canlı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, türlerin yok olduğu bir dönemde, doğal kaynakları korumak herkes için ulusal ve küresel bir öncelik haline geldi.

 • İklim dostu kalkınmaya doğru

  10 yıl önce Türk hükümetinden sadece 10 kişi iklim değişikliği konularında çalışıyordu. Bugün yaklaşık 300 kişi bu alanda çalışıyor ve iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konularında ulusal politikalar oluşturuyor.

 • Türkiye’nin kıyılarında ‘İstediğimiz Gelecek’ korunuyor

  Mehmet Doğan, Türkiye’nin güneybatısında bir sahil beldesi olan Akyaka’da balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ancak Mehmet’in, kendisine ve çocuklarına daha iyi bir yaşam sağlamak için balıkçılıktan para kazanmaya devam edip edemeyeceği konusunda endişeleri vardı çünkü yaşadığı bölgede kaynakların aşırı tüketimi ve kıyı bölgesinin aşırı kullanımı nedeniyle hayvan türlerinin nesli tükeniyor ve yetişme alanları zarar görüyordu.

 • İnadına Tarım

  İnsanın toprağa olan bağı gerekli ve verici olduğu kadar zor ve meşakkatli de olabiliyor. İklim ve coğrafya olarak Karadeniz’den farklı olan Artvin’de de durum böyle. Engebeli coğrafyası, neredeyse düzlük yüzü görmeyen yerleşimleri ve kurak yazları ile Artvin’in tarımı ve kırsal yaşamı, Türkiye’nin birçok bölgesine bahşedilen kolaylıklardan yoksun.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global