Genel bakış

Toplumsal cinsiyet eşitliği her şeyden önce bir insan hakları meselesidir. Aynı zamanda, kalkınmanın ana faktörlerinden biridir. Bir toplumda insani gelişmenin bütüncül olarak sağlanabilmesi için erkekler ve erkek çocukları ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının kendi yetenek, birikim ve tercihlerini gerçekleştirecek olanaklara erişmelerinin ve haklarından tam anlamı ile faydalanabilmelerinin sağlanması gerekir.

Hedeflerimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çalışmalarımızın temel hedeflerinden biri. UNDP Türkiye, kapsayıcı ve sürdürülebilir stratejilerin oluşturulmasında ve uygulanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesini ve kadınların bu süreçlere daha çok katılmasını sağlamak için hükümetten ve sivil toplumdan birçok paydaş ile birlikte çalışıyor. UNDP Türkiye olarak geleneksel toplumsal cinsiyet normlarının eşitlikçi bir anlayışla dönüşmesini ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini engelleyen zorlukların azaltılmasını veya yok edilmesini amaçlayan yaklaşımları destekliyoruz.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği için bütçeleme

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planına dâhil edildi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye ilişkin dört gösterge planda yer aldı. Devamı

Başarı hikayelerimiz

Kadınlar hesap soruyor
Grassroots women ask for accountability

Canan Ergin çok basit bir şey istiyordu: Mahallesinde insanca bir yaşam. Bunu gerçekleştirmek için üç yıldır gönüllü olarak çalışıyor. more 

Misi, Bursa
Sürdürülebilir turizm Türkiye’de kadınlar ve yerel kalkınma için yeni fırsatlar sağlıyor

47 yaşındaki Asiye Kürklü, hayatının büyük bir bölümünü evli ve iki çocuklu bir anne olarak geçirdi. Kendi kendine yeten bir kadın olmak ve çalışmak istediği için 2010 yılında köyündeki bir kadın derneğine katıldı. more 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Türkiye’de moda iş imkânları yaratıyor

2009 yılında Türkiye’deki kadın girişimciler, moda sanayisinin yardımı ile yenilikçi bir hazır giyim markası yarattılar. Bu yenilikçi girişim, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlıyordu.more 

Eskişehir
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği için bütçeleme

Kamu harcamalarının planlanmasında kadınların ihtiyaçları da gözetilseydi hayatımızda neler değişirdi?more 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global