Toplumsal cinsiyet eşitliği & Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Sürdürülebilir turizm ve geçim kaynakları

UNDP Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği boyutunu sürdürülebilir turizm çalışmalarına hem politika düzeyinde hem de uygulamada dâhil etmek için çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Gelecek Turizmde’ projesi, yerel kadın örgütlerinin tekrarlanabilir, daha büyük ölçeklere taşınabilir ve örnek oluşturulabilecek sürdürülebilir turizm girişimlerini destekliyor.

Gelecek Turizmde’nin Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ile desteklenen projelerini yürüten bu örgütlere, sürdürülebilir turizm sektörüne katkı sağlamaları ve kamu ile özel sektör işbirliklerinin kolaylaştırılması için rehberlik ve kaynak desteği veriyoruz.

Bu projelere dâhil olan kadınlar, fon kapsamında aldıkları pek çok eğitimle yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyorlar. Sonuç olarak sürdürülebilir turizm sektöründe istihdama dâhil olmak için gereken nitelikleri kazanıyor ve güçleniyorlar. Böylece, kendi bölgelerinde daha çok istihdam olanaklarından faydalanabiliyor ve kendi işlerini kurabiliyorlar.

 

Enerji verimliliği

Enerji verimliliği ile ilgili yaptığımız çalışmalar kapsamında enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ana akımlaştırılmasını destekliyoruz.

Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü projesi ile 2012 ve 2013 yılında istatistiki olarak tüm Türkiye’yi temsil eden 13 pilot ilde yapılan iki anket, kadınlar ve erkekler ile enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında farklı çalışmalar yürütmek gerektiğini ortaya koydu

Bu çalışma, Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile ilgili girişimlerimize toplumsal cinsiyet boyutunun dâhil edilmesi için referans noktası oldu.

Örneğin, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü projesi kapsamında 5 üniversitedeki projelere destek verdiğimiz bir hibe programı başlattık.

Hibe programı enerji verimliliği ile ilgili çalışan araştırma merkezlerinin, üniversite bölümlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının programlarına, faaliyetlerine ve planlarına toplumsal cinsiyete duyarlı stratejileri dâhil etmelerini sağlayarak anlamlı değişimlere neden oldu.

Moda ile kalkınmada yenileşim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler projesinde kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmeleri için bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz.

UNDP, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (SIDA) işbirliği ile uygulanan proje, Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2008 yılından beri devam ediyor.

Proje ile kadınlar kendi markalarını yarattılar ve adını Argande koydular. Ürünlerini tüm Türkiye’de satışa çıkardılar ve moda girişimcileri olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kendi kooperatiflerini kurdular.

Argande ile kadınların sosyal hayata katılımları arttı, haklarını kullanabilme kapasiteleri gelişti ve kadınlar arasında işbirliği ve dayanışma iş yaşamına olumlu şekilde yansıdı; diğer kadınlarla iletişime geçerek iş hayatındaki becerilerini geliştirdi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global