Toplumsal cinsiyet eşitliği & Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Kadınların insan haklarının geliştirilmesi

UNDP Türkiye, paydaşlarıyla birlikte kadınların insan haklarının geliştirilmesi için çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında 2012 yılında kadınların insan haklarının geliştirilmesi için yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak çalışmak amacıyla bir hibe programı başlatıldı. UNDP, hibe ile desteklenen projelerin uygulanmasına ilişkin teknik konularda sürekli destek verirken, çalışmaların yürütülmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için de çaba sarf etti.

Hibe programı 10 ilden 20 projeye destek verdi. Proje sahipleri tarafından yürütülen faaliyetler bu illerde insan haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine katkıda bulundu.

  • Toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratıldı: Hibe programının en önemli etkisi toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratması oldu. Desteklenen projelerde, hem kadınların hem erkeklerin yer aldığı yeni ve yaratıcı yöntemler uygulandı. Hibe yararlanıcıları, kahvehaneler gibi toplumsal algının kurulduğu çeşitli kamusal alanlarda projelerini uyguladı ve sadece kadınlarla değil erkekler ve erkek çocukları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı.
  • Kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele edildi: Aynı zamanda, hibe programı şiddetten, iş hayatına katılıma, vatandaşlık haklarından üreme sağlığına birçok konuda yapılan çalışmaları destekleyerek kadınların ikincil konumda olmasının önüne geçilmesine destek oldu. Hibeler yaşa ve engelliliğe bağlı çifte dezavantajlı kadınları çeşitli şekillerde desteklemeyi amaçladı. Hibe programının projeleri içinde, beceri geliştirmekten, iş dünyasının genç kadınlarla bir araya getirilmesine, ekonomik olan aktif hale gelmek için atılan küçük adımlardan, kooperatif düzeyinde girişimlere kadar pek çok çalışma yürütüldü.
  • Katılımcı demokrasi desteklendi: Hibe programı, kadın örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi yönünde etkiler yarattı. Kadın örgütlerinin yerel yönetim süreçlerine dâhil olmasının desteklenmesi ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için katılımcı yaklaşımları benimseyen bağımsız izleme mekanizmalarının kurulması yolu ile katılımcı demokrasinin gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu yaklaşıma dâhil edilmesine katkı sundu. Hibeler kadın örgütlerinin iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmesine de yardımcı oldu. İletişim ve işbirliği ile elde edilen deneyim paylaşımı fırsatları kadın örgütlerinin birbirinden öğrenerek güçlenmesi ve ortak bir anlayış geliştirmesi için olanakların yaratılmasını sağladı.  

Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği

UNDP, 2011-2015 yılları arasında uygulanan Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında 12 ilde eşitlik komisyonlarının da olduğu yerel eşitlik mekanizmalarının kurulmasına destek oldu. Bu mekanizmalar şu konularda çalışmalar yaptı:

  • Belediyeler gibi kamu kurumlarının diğer stratejik planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını sağlayan yerel eşitlik eylem planları hazırlandı.
  • Temel hizmetlere erişimi, istihdam olanaklarını, ayrıca kadın dostu kentlerin tanınırlığını ve bilinirliğini artıran mahalle çalışmaları yürütüldü.

Mehmetçiğin sivil eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği kapsamında UNDP, askerlik hizmetlerini yapan Mehmetçikler için kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını da kapsayan sesli-görüntülü bir eğitim programı geliştirdi.

Genç erkeklere yönelik geliştirilen bu yenileşimci girişim ile 7,500 askere ulaşıldı. Modüllerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal eğitim sistemine dâhil edilmesi yönünde çalışmalar başladı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global