Toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği her şeyden önce bir insan hakları meselesidir. Aynı zamanda, kalkınmanın ana faktörlerinden biridir. Bir toplumda insani gelişmenin bütüncül olarak sağlanabilmesi için erkekler ve erkek çocukları ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının kendi yetenek, birikim ve tercihlerini gerçekleştirecek olanaklara erişmelerinin ve haklarından tam anlamı ile faydalanabilmelerinin sağlanması gerekir.

Hedeflerimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çalışmalarımızın temel hedeflerinden biri. UNDP Türkiye, kapsayıcı ve sürdürülebilir stratejilerin oluşturulmasında ve uygulanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesini ve kadınların bu süreçlere daha çok katılmasını sağlamak için hükümetten ve sivil toplumdan birçok paydaş ile birlikte çalışıyor. UNDP Türkiye olarak geleneksel toplumsal cinsiyet normlarının eşitlikçi bir anlayışla dönüşmesini ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini engelleyen zorlukların azaltılmasını veya yok edilmesini amaçlayan yaklaşımları destekliyoruz.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği için bütçeleme

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planına dâhil edildi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye ilişkin dört gösterge planda yer aldı. Devamı

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global