İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.Devamı

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. Devamı

image
Çevre ve Yoksulluğun azaltılması

UNDP, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlar.

Başarı hikayelerimiz

Projeler ve girişimler

Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi

Proje; Türkiye’deki ormanların yönetiminde entegre bir yaklaşımın teşvik edilmesi yoluyla, Akdeniz orman bölgesinde yüksek koruma değerine sahip ormanların çok yönlü çevresel faydalarını ortaya koyacak. Devamı

Türkiye Tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Kapsamında Sunulacak İlk İki Yıllık Raporun (FBR) Hazırlanmasına Destek Projesi

Projenin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ne BMİDÇS uyarınca yükümlülüklerin uygulanmasına İlk İki Yıllık Rapor’un hazırlanması aracılığıyla destek sağlanmasıdır. Devamı

Diğer projeler

Proje döngü yönetimi eğitiminden görüntüler

Düşük emisyonlu, iklime dirençli ve rekabetçi şehirler & 2015 sonrasında kültürün potansiyelinden faydalanmak

 

Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Durumu 2012

 

TRT İzmir Radyosu, TRT Sesli Haber Programı, Konuk: Harun Güçlüsoy

Tarih: 25 Ocak 2013

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

TRT İzmir Radyosu, TRT Sesli Haber Programı, Konuk: Harun Güçlüsoy

Tarih: 19 Temmuz 2013