İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.Devamı

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. Devamı

image
Çevre ve Yoksulluğun azaltılması

UNDP, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlar.

Başarı hikayelerimiz

  • İklim dostu kalkınmaya doğru

    Bu değişim, UNDP’nin iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma ve uyum ve azaltım konularında ulusal kapasiteyi geliştirmek için Türkiye’de gösterdiği çabaların bir parçası. Çevre ve Şehircilik BakanlığıDevamı

Projeler ve girişimler

Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü

Projenin amacı enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin piyasadaki satışını arttırmak ve eski ve verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesini hızlandırmak suretiyle, Türkiye’de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltmaktır. Devamı

Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması

Projenin genel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ne BMİDÇS kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi konusunda destek sağlamak için İkinci Ulusal Bildirimin (İUB) hazırlanmasıdır. Devamı

Diğer projeler

Proje döngü yönetimi eğitiminden görüntüler

Düşük emisyonlu, iklime dirençli ve rekabetçi şehirler & 2015 sonrasında kültürün potansiyelinden faydalanmak

 

Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Durumu 2012

 

TRT İzmir Radyosu, TRT Sesli Haber Programı, Konuk: Harun Güçlüsoy

Tarih: 25 Ocak 2013

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

TRT İzmir Radyosu, TRT Sesli Haber Programı, Konuk: Harun Güçlüsoy

Tarih: 19 Temmuz 2013