İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.Devamı

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. Devamı

Çevre ve Yoksulluğun azaltılması

UNDP, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlar.more

Başarı hikayelerimiz

Photo: Küre Dağları Ekoturizm Derneği

Sürdürülebilir kalkınmanın yolunu aydınlatmak

Türkiye’de hâlihazırda korunan doğal alanlar sistemi bulunuyor, fakat bu alanların yönetimi her zaman yeterli olmuyor. Alanların tahribatı, aşırı otlatma ve yasal olmayan ağaç kesimi nedeniyle Türkiye’ninDevamı 

Türkiye’nin kıyılarında ‘İstediğimiz Gelecek’ korunuyor

Türkiye’nin 8 bin 500 km’lik kıyı şeridi, yaklaşık 4 bin bitki ve hayvan türünü ve onların yaşam alanlarını barındırıyor. Aynı zamanda kıyı şeridi, birçok insan içinDevamı 

Diğer Başarı Hikayelerimiz

Projeler ve girişimler

Diğer projeler

Proje döngü yönetimi eğitiminden görüntüler