İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.Devamı

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. Devamı

Çevre ve Yoksulluğun azaltılması

UNDP, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlar.Devamı

Başarı hikayelerimiz

Gerçek Hazineyi Korumak

Yıldıray Lise, son 20 yıldır doğanın korunması ve sürdürülebilir doğa kaynakları üzerinde çalışan bir biyolog. Bugün, GEF projesi ortağı bir STK olan Doğa Koruma Merkezi’nin Genel Müdür Yardımcısı.Devamı 

Ortak Fayda İçin Çalışmak

Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana dokunuyor. İşte entegre orman yönetimi de bunlardan biri. Devamı 

Diğer Başarı Hikayelerimiz

Projeler ve girişimler

Diğer projeler

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global