Amacımız

balikci

İklim değişikliği, su ve hava kirliliği, toprak erozyonu, arazi ve orman bozulması ve biyolojik çeşitliliğin kaybı küresel sorunlar. Her yerde olduğu gibi Türkiye’de de bu çevresel sorunlar sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması çabalarını engelliyor.

İklim Değişikliği ve Çevre portfolyomuz tüm paydaşların çevre ile ilgili tartışmalara katılımını ve düşüncelerini paylaşabilmelerini sağlamanın yanı sıra ekosistem hizmetlerinin yararlarının değerlendirilmesini ve paylaşılmasını da amaçlıyor.

Özellikle biyolojik çeşitlilik, orman yönetimi ve kimyasal atıkların önlenmesi ve yönetimi konularında çevresel bozulmaları önleme ve bozulmalara çözüm bulma kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyoruz.

İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma konusunda riske odaklı ve bütünleşmiş afet yönetimi için sistemlerin ve araçların güçlendirilmesi ve toplumların direncinin artırılması amacıyla sektörler ve girişimler arası çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarda farklılaşmış toplumsal cinsiyete dayalı etkileri de göz önüne alıyoruz.

İklim değişikliği ve çevre çalışmalarımızın temelinde iki önemli odak alanı bulunuyor:

  • Doğal Kaynak Yönetimi
  • İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global