Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Demokratik yönetişim, insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar. Devamı

Hedeflerimiz

Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içinde öncelikli alanlardandır. UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP girişimlerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir. Devamı

Demokratik Yönetişim nedir?

Demokratik yönetişim, vatandaşların ve diğer ilgili grupların beklentilerini ifade etmede, haklarını kullanmada, yükümlüklerini yerine getirmede ve farklılıklarını uzlaştırmada yararlandıkları mekanizmalar, süreçler ve kurumları içerir. Devamı

Başarı Hikayelerimiz

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği için bütçeleme

Eskişehir halkı, pek çok şeyin değişebileceğini gösterdi. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme söylemesi zor bir kavram gibi gelebilir ve bazılarımız için yeni ve soyut bir kavram olabilir.Devamı 

İnsan Hakları Eğitim programı ile 7,500 Mehmetçiğe ulaşıldı

Proje, 2012-2014 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Avrupa Komisyonu ve UNDP işbirliğinde yürütüldü.   Askerlik hizmetlerini yapmakta olan Mehmetçiklerin insan hakları, cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları,Devamı 

Diğer Başarı Hikayelerimiz

Projeler ve Girişimler

Diğer projeler

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global