Amacımız

kadinlar

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim portfolyomuz ile vatandaşların taleplerine duyarlı ve evrensel normlarla uyumlu yönetişim süreçlerinin ve kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, katılım ve hesap verebilirlik konuları ile hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile ilgili yapısal konuları ele alıyoruz.

Hukuka daha etkin erişimin sağlanması ve yerel yönetim reformlarının yerindenlik ilkesi uyarınca uygulanmasının geliştirilmesi için ilgili kurumlara destek sağlıyoruz.

Her görüş ve kesime eşit mesafede olan duruşundan, yönetişimde inovasyonu teşvik eden yapısından ve uluslararası normların savunucusu ve takipçisi olan Birleşmiş Milletler’in rolünden güç alan UNDP, özellikle adalet mensuplarının ve ulusal insan hakları mekanizmalarının bağımsızlığının güçlendirilmesi çabalarına katkıda bulunuyor.

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim çalışmalarımızı dört ana alanda yapıyoruz:

  • Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları
  • Entegre Sınır Yönetimi
  • Kadınların Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Duyarlı ve Hesap verebilir Kurumlar

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global