Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması

Proje ne hakkında?

Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir. Ayrıca, gelen mültecilerin ihtiyaç duyduğu geçim kaynakları ve gelir imkanları konusunda da artan bir gereksinim bulunmaktadır.

Bu amaçla proje yerel otoritelerin (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gibi) hizmet sağlama kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

1)      Atık yönetimi ve rehabilitasyonu alanında yerel ve belediye hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi

2)      Geçici koruma altındaki Suriyelileri de kapsayan krizden etkilenmiş toplulukların işe alınabilirliklerini artırmak amacıyla geçim kaynağı geliştirme müdahaleleri

Mevcut durum nedir?

Mülteci akını dolayısıyla devam eden nüfus artışı yüzünden yerel kaynaklar yetersizleşmektedir ve aynı zamanda kriz devam ettikçe mültecilerin beraberinde getirdiği kaynaklar da son bulmaktadır. Dolayısıyla, hem mülteciler hem de yerel kurumlar açısından desteğe duyulan ihtiyaç artmaktadır. Yerel kurumları destekleyerek hem yerel halka ve mültecilere sağlanan hizmetin kalitesi artacak hem de krizin 4. yılının getirebileceği olası sosyal gerilimin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. UNDP’nin projesi de bu söz konusu sorunları yanıtlamaktadır.

Misyonumuz nedir?Misyonumuz iki konuyu içermektedir; geçim ve belediye hizmetleri.

İlki endüstri ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler sağlayarak, mültecilerin becerilerini geliştirerek işe alımlardaki şanslarını artırmak ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olmaktır. .

İkincisi ise, atık kısmıyla, yerel hükümetlerin kapasite artışına yardımcı olarak, yerel halkın ve mültecilerin daha iyi hizmetlerden yararlanmasının önünü açmaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

Geçim kaynaklarının desteklenmesine yönelik proje, mülteci akınından dolayı yerel hizmetlere olan talep artışından en çok etkilenen illerden olan ve ekonomik kalkınma açısından en yüksek potansiyeli taşıyan Gaziantep’te uygulanmaktadır. Projenin yerel ortakları hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve endüstri sektörüne yönelik mesleki eğitimlerde Gaziantep Sanayi Odası’dır.

Projeyle birlikte, artan olanaklar ve istihdam imkanlarıyla, yerelde geçimleri etkilenen toplulukların geçim kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hizmet ve sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitimlerin verildiği tam etkin merkezlerle, proje

·         Geçici koruma altındaki 3000 Suriyeli’ye yaşam becerileri ve dil eğitimleri

·         600 Suriyeli’ye sanayi sektörüne yönelik eğitimler

·         1200 Suriyeli’ye hizmet sektörüne yönelik eğitimler (kaynakçılık, biçki-dikiş, ahçılık, çocuk bakımı, bilgisayar tamiri vb).

faaliyetlerini hedeflemektedir.

Belediyelerin Kapasitesinin Artımına yönelik proje, atık tasfiye konusunda güçlükler yaşanan 4 alanı ve belediyenin atığı belirlenen alana taşıma ve alanın artan nüfusla birlikte artan atık kapasitesini yönetme kapasitesine destek olunabilecek alanları hedeflemektedir. Projenin ikinci aşaması, yerel ortakların hizmet sağlama kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. Bu amaçla

·         Katı Atık Transfer İstasyonu ve Şanlıurfa Belediyesi’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi

·         Kaynakta katı atıkların ayrıştırılması yönteminin Harran, Akçakale, Viranşehir ve Ceylanpınar Konteynır ve Çadırkentlerinde uygulandırılması

·         Konteynır ve Çadırkentlerde atık çıkışını azaltacak modeller dizayn edilmesi, planlanması, ve uygulanması

faaliyetleri planlanmaktadır.   

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Suriye Kriziyle birlikte Türkiye acil durum müdahale kapasitesini çok geliştirmiş ve mülteci topluluklarına yönelik birçok hizmetin ulaştırılmasını sağlamıştır. Bu projeyle aynı amaca hizmet ederek mesleki eğitimlerin mülteci topluluklarına da açılması desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, atık konusunda mevcut hizmetlerin desteklenecektir. Bu sayede, mültecilerin yerel halkın yaşamlarına katkıda bulunularak daha az hükümet kaynaklarının konu üzerine harcanması hedeflenmiştir.

Şimdiye kadar ne başardık?

1.       Atık yönetimi ve rehabilitasyonu çerçevesinde yerel ve belediye hizmetleri sağlanmasında kapasite geliştirilmesi

·         Kamp yönetimi ve belediyeyle iletişimle yerel atık yönetimi operasyonu ve iyileştirme çalışmaları için teknik analizin yürütülmesi ve gerekli ihtiyaçların ayrıntıyla tespit edilmesi

·         Barınma merkezlerinden kaynaklanan atık akışlarının niteliksel ve niceliksel analizi

·         Yerel otoriteler ve belediyelerle istişareyle atık transfer istasyonlarının yerlerinin stratejik olarak kamp ve kampdışı sakinlerin ihtiyaçlarına yönelik tespiti

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global