Etkin Kentsel Atık Yönetimi

Proje ne hakkında?

Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini, Gaziantep ve Kilis’i, hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir.

Bu amaçla proje yerel otoritelerin atık yönetimi ve rehabilitasyonu alanında (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kilis Belediyesi) hizmet sağlama kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Mevcut durum nedir?

Mülteci akını dolayısıyla devam eden nüfus artışı yüzünden yerel kaynaklar yetersizleşmektedir. Yerel kurumları destekleyerek hem yerel halka ve mültecilere sağlanan hizmetin kalitesi artacak hem de krizin 4. yılının getirebileceği olası sosyal gerilimin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. UNDP’nin projesi de bu söz konusu sorunları yanıtlamaktadır.

Misyonumuz nedir?Misyonumuz yerel hükümetlerin kapasite artışına yardımcı olarak, yerel halkın ve mültecilerin daha iyi hizmetlerden yararlanmasının önünü açmaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

Belediyelerin Kapasitesinin Artımına yönelik proje, atık tasfiye konusunda güçlükler yaşanan alanları ve belediyenin atığı belirlenen alana taşıma ve alanın artan nüfusla birlikte artan atık kapasitesini yönetme kapasitesine destek olunabilecek alanları hedeflemektedir. Projenin ikinci aşaması, yerel ortakların hizmet sağlama kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. Bu amaçla

  • Katı Atık Transfer İstasyonu ve Kilis Belediyesi’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi
  • Kaynakta katı atıkların ayrıştırılması yönteminin Kilis’te Elbeyli ve Öncüpınar’daki barınma merkezlerinde uygulandırılması
  • Konteynır ve Çadırkentlerde atık çıkışını azaltacak modeller dizayn edilmesi, planlanması, ve uygulanması

faaliyetleri planlanmaktadır.   

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Suriye Kriziyle birlikte Türkiye acil durum müdahale kapasitesini çok geliştirmiş ve mülteci topluluklarına yönelik bir çok hizmetin ulaştırılmasını sağlamıştır. Ancak artan atıkla başa çıkmak için kapasite geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu projeyle  atık konusunda mevcut hizmetlerin desteklenecektir. Bu sayede, mültecilerin yerel halkın yaşamlarına katkıda bulunularak daha az hükümet kaynaklarının konu üzerine harcanması hedeflenmiştir.

Şimdiye kadar ne başardık?

1. Atık yönetimi ve rehabilitasyonu çerçevesinde yerel ve belediye hizmetleri sağlanmasında kapasite geliştirilmesi

  • Kamp yönetimi ve belediyeyle iletişimle yerel atık yönetimi operasyonu ve iyileştirme çalışmaları için teknik analizin yürütülmesi ve gerekli ihtiyaçların ayrıntıyla tespit edilmesi
  • Barınma merkezlerinden kaynaklanan atık akışlarının niteliksel ve niceliksel analizi
  • Yerel otoriteler ve belediyelerle istişareyle atık transfer istasyonlarının yerlerinin stratejik olarak kamp ve kampdışı sakinlerin ihtiyaçlarına yönelik tespiti
  • Şanlıurfa’da atık transfer istasyonunun dizaynı (devam ediyor)
  • Belediyelerin kapasitelerinin artışı için ihtiyaç duyulan araç ve ekipman satın alımları

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global