Gelecek Turizmde Turizm Destek Fonu

Proje hakkında kısa bilgi:


Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların kapasitelerini güçlendirerek, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje, en iyi uygulama örneklerini geliştirmek ve sürdürülebilir turizmin uygulanması alanındaki bilgi paylaşımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini bir hibe programı ve çeşitli eğitim programları vasıtasıyla yürütecektir.

Söz konusu fon, yerel turizm aktörleri ve STK'lara kendi kapasitelerini geliştirmeleri için gereken danışmanlık, araç ve kaynağı temin etmek üzere oluşturulmuş olup, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkıyı sağlarken şu yöntemleri esas alacaktır:  

- Sürdürülebilir turizme ilişkin bilinçlenmeyi, kapasite gelişimini ve araştırma projelerini teşvik etmek

- Yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir, topluma duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla uygulamaya konulmuş, sürdürülebilir turizm açısından en iyi uygulama olma özelliğine sahip projelerini desteklemek

- Uygulama desteği, yapılandırılmış eğitimler, ağ kurma platformları (düzenli toplantılar, konferans ve web portalleri) aracılığıyla yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların proje geliştirme ve uygulama becerilerini güçlendirmek

Mevcut durum nedir?

2023 Türkiye Turizm Stratejisi, küresel turizm ve kalkınma trendleri doğrultusunda, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine öncelik vermektedir. 2023 Turizm Stratejisi, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin dengeli bir şekilde kullanımı ve korunmasıyla turizm gelirlerinde meydana gelen artış aracılığıyla, toplumun her kesimi için istihdam ve gelirde artış yaratmayı hedeflemektedir. Bu açıdan, marka şehirleri ve turizm koridorları gibi yeni girişimlerin desteği kadar, turizm örgütlenmesi ve yönetimi, hizmet kalitesi, pazarlama ve reklam büyük önem teşkil etmektedir. Bu mevcut strateji, aynı zamanda Sivil Toplum Örgütleri, özel sektör ve yerel aktörler de dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine planlama ve uygulama süreçlerine katılma fırsatı tanıyan yönetim yapılarını kurumsallaştırma amacını gütmektedir.

UNDP ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2007 yılından bu yana, yerel ekonomik kalkınmaya yönelik turizmin çeşitli dallarına odaklanmış, uzun soluklu bir ortaklık bulunmaktadır. Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm girişimlerini destekleyen mekanizmalar oluşturmak amacıyla elde edilen başarılar ve alınan dersler üzerine kurulmuştur.

Misyonumuz nedir?Mevcut değil.

Nasıl çalışıyoruz?

 

Gelecek Turizmde Destek Fonu,

- Mikro hibe programları ve hibe sahiplerine sağlanan proje uygulama destekleri

- Referans belgelerini, düzenli online iletişimi, e-bültenleri, videoları, internet üzerinden yapılan seminerleri kapsayan web portali

- Çalışma grupları, seminerler, konferanslardan oluşan ağ oluşturma platformları aracılığıyla;

faaliyetlerini şu üç ana başlık altında sürdürmektedir;

1. Destek Fonu

2. Bilinçlendirici Faaliyetler

3. Ağ oluşturma, Paylaşım ve İyileştirme

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Söz konusu Projenin esas doğrudan yararlanıcıları yerel turizm aktörleri, Türkiye'deki girişimler ve STK'lar olacaktır.  Nihai yararlanıcılar ise, desteklenen projelerin uygulandığı yerlerde yaşayan topluluklar olacaktır. Proje süresince sürdürülebilir turizm portaline ve düzenlenecek yıllık konferanslara içerik desteği verilecek, yararlanıcılar yerel toplulukları dahil, Türkiye'deki tüm sürdürülebilir turizm topluluklarını (turizmle ilgili akademik çevre, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, vs.) kapsayacaktır. Fon toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran bir yaklaşıma sahip ve faaliyetlerinin sosyal etkilerini göz önünde bulunduran projeleri desteklemek üzere tasarlanacaktır.

HABERLER VE GAZETE KUPÜRLERI
Projeye Genel Bakış
Kurumsal çalışma alanı:
Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme
Proje kodu:
00085037
Projenin durumu:
Devam ediyor
Proje başlangıç tarihi:
Eylül 2012
Tahmini bitiş tarihi:
Aralık 2015
Bütçe:
Mevcut değil
Proje finansmanı:
Anadolu Efes (Özel Sektör Fon Sağlayıcı)
Önceki mali yıllara ait proje harcamaları:
2013: 118.957 ABD Doları; 2014: 142.046 ABD Doları
Her donörün katkı sağladığı miktar
654.840 ABD Doları- Anadolu Efes
Proje bölgesi:
Tüm Türkiye
BM / Ulusal projenin yürütücü kurumları:
UNDP
BM / Ulusal/ STK uygulayıcı ortaklar:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İletişim Bilgileri

Bülent Açıkgöz   

Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Küme Lideri

Tel: +90 312 454 1128   

E-mail: bulent.acikgoz@undp.org

 

Ceren Gökçe

Proje Sorumlusu

Tel: 0312 454 1133

E-mail: ceren.gokce@undp.org

Proje Belgeleri
İlgili Bağlantılar
Projenin İnternet Sitesi
Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu