Projelerimiz

 Fotoğraf: Hakan Çınar, 2015 Sonrası Instagram Fotoğraf Yarışması

UNDP Türkiye tüm çalışma alanlarında Türk Hükümetini yoksulluğun azaltılması, bölgesel ve yerel kurumların kapasitelerin güçlendirilmesi ve çevresel bozulmanın durdurulması konularında destekliyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

 • GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği-Ön Etüd ve Planlama Girişimi

  Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynamaktadır.

 • Organik Tarım Küme Projesi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi) için de bir referans noktası olacaktır.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 2. Aşama

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedefe ulaşmak için proje yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanma kapasitesini arttırmayı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

 • GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrar, eşitlik, ekonomik kalkınma ve GAP Bölgesi'nin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türkiye'de bölgesel farklılıkların azaltılmasıdır.

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP Suriye Programı

 • 26 Kas 2015

  Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini, Gaziantep ve Kilis’i, hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Adaptasyonunu Destekleme Projesi
  6 Şub 2017

  Projenin amacı, bütüncül bir bakış açısını toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleyici bir yaklaşımla birleştirerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem seçilmiş kamplarda, hem de kamp dışı yerleşim yerlerinde yaşayan Suriyeli kadınların sosyal ve ekonomik becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Suriyeli kadınlar projenin temel faydalanıcısı olduğu kadar, Suriyeli kadınlara hizmet sağlayan ev sahibi topluluklar ve sistemler de projenin dolaylı faydalanıcısıdır.

 • Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması
  26 Kas 2015

  Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir. Ayrıca, gelen mültecilerin ihtiyaç duyduğu geçim kaynakları ve gelir imkanları konusunda da artan bir gereksinim bulunmaktadır.

Türkiye'de BM Ortak Programları

UNDP, Türkiye'de BM ortak programlarına da destek veriyor. Bu programlar, BM içinde süregiden reform çalışmaları çerçevesinde destekleniyor.

Genel Sekreter tarafından gündeme getirilen reform paketi çeşitli mekanizma ve araçların yanısıra Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni (CCA) ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'ni (UNDAF/UNDCS) de içeriyor.

Bu araçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, ulusal hedef ve önceliklere destek olmayı ve BM'nin kollektif inceleme ve programlama kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global