Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

NE YAPIYORUZ? - ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için
İletişim bilgileri

Katalin Zaim

Program Yöneticisi

E-posta: katalin.zaim@undp.org

Bize Ulaşın
Tel: +90 312 454 11 00
registry.tr@undp.org