Sık Sorulan Sorular

UNDP Türkiye’nin ihaleleri hakkında nereden bilgi alabiliriz?

Ulusal rekabetçi satın alım süreçleri UNDP Türkiye’nin sitesinden ilan edilir.

Uluslararası rekabetçi satın alım süreçleri aşağıdaki adreslerde ilan edilir;

UNDP teklif alacağı tedarikçileri/hizmet sağlayıcıları nasıl tespit etmektedir?

UNDP teklif alacağı tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları aşağıda listelenen tedarikçiler arasından seçmektedir:

  • Daha önce UNDP Türkiye ya da diğer BM Alt Kuruluşlarına başarılı bir şekilde ürün/hizmet/inşaat işi sağlamış tedarikçiler,
  • ‘İlgiye Çağrı’ ile kısa listeye girmiş tedarikçiler,
  • Mesleki birlikler tarafından önerilen tedarikçiler,
  • Ticaret Odaları tarafından önerilen tedarikçiler

Yukarıdakilerden bağımsız olarak, UNDP’nin ihalelerine istinaden teklif veren firmalar, ihale dokümanlarına göre değerlendirilmekte ve sözleşme imzası için seçilebilmektedirler.

United Nations Global Marketplace (UNGM) nedir?

UNGM, aralarında UNDP’nin de olduğu 15 BM Alt Kuruluşu’nun ana tedarikçi veri tabanıdır. Tedarikçiler bu veri tabanına : www.ungm.org bağlantısından kayıt olabilirler.

Firmamı UNGM’e kaydettiğimde UNDP veya diğer BM Birimleri’ne tedarikçi olacak mı?

Hayır, bir firma UNGM’e ilgili prosedürleri tamamlayıp kayıt olduktan sonra, seçtiği BM Birimleri’ne tedarik sağlamak için uygunluk kazanır. Yalnızca kayıt olmak şirketinizin UNDP veya diğer BM Birimleri’ne tedarikçi olacağınızı garanti etmez. İhalelere katılabilmeniz için şirketinizin UNGM internet sitesi ve diğer ilan adreslerini takip etmesi gerekir.

UNDP vergiden muaf mıdır?

Evet, Birleşmiş Milletler’in bir alt kuruluşu olarak UNDP vergiden muaftır. Aynı paralelde UNDP Türkiye de vergiden muaftır. Bu doğrultuda,  teklif sahiplerinin verdiği fiyatlar Katma Değer Vergisi (KDV) içermemelidir.

KDV muafiyetinin, KDV Kanunu’nun geçici 26. Maddesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2008’de yayınlanan 110 numaralı Genel Tebliğ’de

UNDP Türkiye Ülke Ofisi’nin vergi muafiyetinin kapsamının, içerik ve uygulama yönteminin ilgili kurumlardan (Maliye Bakanlığı) öğrenilmesi ve/veya yayınlanmış kanun, mevzuat, yönetmelik ve uygulamaların incelenmesi ve teyit edilmesi ve gerektiğinde bir yeminli mali müşavir ile görüşülmesi teklif sahibinin sorumluluğundadır. 

Sözleşme imzalayan tedarikçilerin, tekliflerini hazırlarken UNDP’nin KDV muafiyetinin kapsam ve uygulamasını tam olarak öğrenememiş olmak dolayısı ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında herhangi bir ilave ödemeye hak kazanması söz konusu değildir.

UNDP kontratlarında ödeme süresi nedir?

UNDP ödeme süresi,  tedarikçi faturasının alındığı tarihi müteakip 30 gündür. Tedarikçi faturasının alınması, kendi içinde, tüm yükümlülüklerin sözleşme ile tam uyumlu olarak tamamlanmış olmasını ve UNDP tarafından sözleşme konusu ürün/hizmet/inşaat işinin ve ilgili faturaların kabul edilip onaylanmış olmasını ifade eder.  

Bütün UNDP ihalelerinde kullanılan tek bir yöntem ve tek bir belge var mıdır?

Hayır, bütün UNDP ihalelerinde kullanılan tek bir yöntem ve tek bir belge yoktur. İhalelerin yöntemi ve ihale dokümanı,  satın alım konusu ihtiyacın türüne ve parasal büyüklüğüne göre belirlenir. UNDP’nin standart ihale dokümanları ve sözleşme tipleri vardır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global