Satın Alma

UNDP Türkiye’de Satın Almanın Temel İlkeleri

"Güçlü Bireyler, Güçlü Toplumlar” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın nihai hedefidir.

Türkiye’de bu hedefe ulaşabilmek için, UNDP Türkiye Ülke Ofisi projeler ve programlar gerçekleştirmekte ve bunları yaparken de ürün, hizmet ve inşaat işleri satın alımları yapmaktadır.

UNDP’nin tüm satın alma işlemleri aşağıdaki dört ana ilke tarafından şekillendirilir:

UNDP’nin Finansal Kural ve Esasları çerçevesindeki bu ana ilkelerle uyumlu olarak, UNDP satın alma aktivitelerinin tüm detayları, ‘Program ve Operasyon Kural ve Usulleri ‘nde tanımlanmış olup, aşağıda verilen bağlantı üzerinden herkese açıktır:

https://info.undp.org/global/popp/cap/Pages/introduction.aspx

Her UNDP Ülke Ofisine, UNDP Genel Merkezi tarafından dolar bazında belirlenmiş azami bir sınıra kadar satın alma yetkisi verilmiştir. Buna bağlı olarak her Ülke Ofisi, kendi parasal sınırları içindeki satın alma işlemlerini bu yetkiye dayanarak neticelendirir. Ülke Ofislerinin yetkilerini aşan satın alma işlemleri, satın almanın parasal değerine göre UNDP’nin Bölge ya da Merkez Satın Alma Komitelerinin onayına tabiidir.

UNDP Nasıl Teklif Alır?

Ürün, hizmet ve inşaat işleri satın alımları için UNDP, ihtiyacın türüne, zorluğuna, boyutuna ve parasal değerine göre ya ihale ilanı verir ya da uygun tedarikçilerden teklif talebinde bulunur. Aşağıda UNDP tarafından uygulanan rekabet türlerinin özeti bulunmaktadır:

UNDP Teklifleri Nasıl Değerlendirir?

UNDP teklif sahiplerine eşit yaklaşım sağlamak için, aldığı teklifleri en adil ve şeffaf şekilde değerlendirir. Bunun içindir ki değerlendirme yöntemi ve ölçütleri ihale belgelerinde açıkça belirtilir ve değerlendirmeler bu yöntem ve ölçütlere mutlak uyum içinde yapılır.

Değerlendirme ölçütleri, doğrudan doğruya ihale konusu projenin gereksinimlerini belirten Teknik Şartnameler’den alınır. Teknik şartnameler ürün alımları için ‘Technical Specifications’, hizmet alımları için ‘Terms of Reference’ ve inşaat işleri alımları için de  ‘Statement of Works’ olarak adlandırılır. UNDP ihalelerinde üç ana değerlendirme ölçütü kategorisi bulunur:

a) İdari gereklilikler

b) Teknik gereklilikler

c) Finansal gereklilikler

*İhalede seçilen yaklaşıma göre teknik ölçütler, ya teknik şartnameye uyumlu olup olmama (geçer/kalır) ya da ağırlıklı puanlama sistemi ile değerlendirilir.

UNDP’ye Nasıl Tedarikçi Olunur?

UNDP’ye tedarikçi olabilmek için ilk şart, satın alma süreçlerine katılabilmek için “uygun” olmaktır.

Aşağıdaki durumlar dışında, her şirket UNDP satın alma süreçlerine katılabilmek için “uygun”dur.

(a) Firma, UNGM tarafından yönetilen “uygunsuzlar listesi” ne UNDP ya da başka bir BM Alt Kuruluşu tarafından uygulanan bir yaptırım sonucu eklenmişse; veya

(b)  Firma, UNGM tarafından yönetilen “uygunsuzlar listesi” ne UNDP ya da başka bir BM Alt Kuruluşu tarafından uygulanan bir yaptırım sonucu eklenmiş ve bu yaptırım, yaptırımı uygulayan BM Alt Kuruluşu tarafından iptal edilmemiş veya geri çekilmemişse.

Eğer şirketiniz “UNDP satın alma süreçlerine katılabilmek için “uygun ise, UNDP Türkiye Ülke Ofisi satın alma süreçlerine katılabilmek için:

 • UNDP Türkiye Ülke Ofisi’nin internet sitesini takip etmeniz,
 • Ulusal gazetelerdeki ilanlara bakmanız,
 • https://www.ungm.org ‘dan Birleşmiş Milletler Küresel Pazaryeri’ne firmanızı kaydedip, bu internet sitesini muntazaman ziyaret etmeniz

gereklidir.

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Ne Alır?

UNDP Türkiye Ülke Ofisi, gerçekleştirilen projelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün, hizmet ve inşaat işleri alımları yapmaktadır. Satın alınan ürün, hizmet ve inşaat işlerinden bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

Ürün Alımları:

 • Bilişim teknolojileri teçhizatı
 • Tarım makineleri
 • Çevresel test teçhizatı
 • Ofis araç gereçleri
 • Ev gereçleri
 • Beyaz eşya
 • Meyve ve sebze tohumları, fidanları ve ağaçları
 • Damlama Sulama sistemleri
 • Basılı malzemeler
 • Ofis mobilyası

Hizmet Alımları:

 • Yabancı dil çeviri hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri
 • Araba kiralama hizmetleri
 • Araba sigorta hizmetleri
 • Pazar araştırma hizmetleri
 • Medya Takip hizmetleri
 • Konaklama hizmetleri
 • Seyahat ve Gezi hizmetleri
 • Yiyecek içecek sağlama hizmetleri
 • Dil kursu hizmetleri
 • İnşaat tasarımı ve denetimi hizmetleri
 • Film yapımı hizmetleri

İnşaat İşleri Alımları:

 • Hayvan içme suyu göleti
 • Sıhhi kanalizasyon sistemleri
 • İçme suyu depoları
 • Kanallar
 • Boru döşeme
 • Bina onarımı
 • Hayvan pazarı

UNDP’yle Sözleşme İmzalama

UNDP ihalelerine teklif veren bir firma, ihale belgelerindeki değerlendirme ölçütlerine göre seçildikten sonra, bu firma ile teklifin geçerlilik süresi içinde bir sözleşme imzalanır. 

Satın alım konusu ihtiyacın cinsine ve parasal büyüklüğüne göre, UNDP farklı kontrat türlerinden birini düzenler. Kontrat türü ne olursa olsun, ürün, hizmet ve inşaat işleri için özel olarak hazırlanmış olan “UNDP Genel Şartları”, kontratın ayrılmaz bir ekidir. “UNDP Genel Şartları” nda değişiklik ya da ekleme yapılması mümkün değildir.


UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global