Finansman ve Kaynak Kullanımı


Maddi kaynağımız nereden geliyor ve bu kaynakları nasıl kullanıyoruz?


UNDP'nin çeşitli finansman kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklar ve finansman mekanizmaları iki ana gruba ayrılıyor:

Düzenli kaynaklar üye ülkelerin düzenli gönüllü katkılarından oluşuyor. Düzenli kaynaklar, ülke ofislerinin geçiminin yanısıra, krizde olan ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçları ya da şiddetli bir krizin ortaya çıkmasını önlemek için kullanılıyor.

Diğer kaynaklar ise kredi fonları ve paralel finansman olarak ikiye ayrılıyor:

  • Kredi fonları, özel kuruluşlar ve bireyler de dahil olmak üzere bağışta bulunan bir ya da birden çok hükümet ve hükümet dışı tarafın desteğinden oluşuyor. UNDP'nin belirlediği tematik alanlarda gerçekleştirilecek ve net etkileri olan kısa dönemli projeleri finanse etmek ve/veya diğer küresel ve bölgesel girişimleri desteklemek için kullanılıyor.
  • Bağışta bulunan tarafların, ortak bir program veya projenin hayata geçirilmesi için UNDP'ye katılmakla beraber kendi kaynaklarını ayrı yönetmelerine ise paralel finansman deniyor. Bu durumda, bu fonlar UNDP hesaplarında yer almıyor ancak UNDP projeleri için kullanılıyor.


Donörlerin kalkınmaya katkısı


Development Contribution by Donor for Turkey

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2010$956,242.00
2010$105,892.16
2010GOVERNMENT OF TURKEY$11,952,864.90
2010SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$1,314,828.34
2010TUR-PRIVATE SECTOR$1,089,070.90
2010EUROPEAN COMMISSION$3,353,378.43
2010BRITISH EMBASSY$160,090.84
2010MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$1,006,999.44
2010UNDP AS AA FOR JP PASS THROUGH$2,941,451.00
2010COCA COLA COMPANY$638,213.59
2011$736,803.00
2011$336,533.90
2011UNITED NATIONS POPULATION FUND$163,623.00
2011GOVERNMENT OF TURKEY$11,373,133.56
2011SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$1,054,931.12
2011TUR-PRIVATE SECTOR$1,063,572.00
2011EUROPEAN COMMISSION$2,112,042.31
2011MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$1,680,000.00
2011UNDP AS AA FOR JP PASS THROUGH$1,054,210.07
2011COCA COLA COMPANY$243,977.93
2012$721,427.93
2012GOVERNMENT OF TURKEY$10,951,954.73
2012ALLOCATED INTEREST$157,107.93
2012SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$369,036.83
2012TUR-PRIVATE SECTOR$748,143.23
2012EUROPEAN COMMISSION$3,749,828.99
2012MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$627,705.49
2012UNDP AS AA FOR JP PASS THROUGH$290,090.11
2012COCA COLA COMPANY$131,950.00
2012SABANCI FOUNDATION$300,000.00
2013$343,000.00
2013GOVERNMENT OF KUWAIT$250,000.00
2013GOVERNMENT OF TURKEY$11,974,866.60
2013GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM$156,913.83
2013ALLOCATED INTEREST$115,611.24
2013SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$443,377.53
2013TUR-PRIVATE SECTOR$1,260,965.11
2013COCA COLA COMPANY$991,755.70
2013SABANCI FOUNDATION$549,800.00


Program harcamaları


Programme Delivery for Turkey

Programme Delivery 2008 Programme Delivery 2009 Programme Delivery 2010 Programme Delivery 2011 Programme Delivery 2012 Programme Delivery 2013
$22,264,275.90 $19,670,399.44 $22,011,087.31 $23,086,716.76 $22,493,860.30 $21,671,268.58
Bize Ulaşın
Tel: +90 312 454 11 00
registry.tr@undp.org
Mukim Koordinatörün Yıllık Raporu
annual
Devamı