Finansman ve Kaynak Kullanımı

Maddi kaynağımız nereden geliyor ve bu kaynakları nasıl kullanıyoruz?


UNDP'nin çeşitli finansman kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklar ve finansman mekanizmaları iki ana gruba ayrılıyor:

Düzenli kaynaklar üye ülkelerin düzenli gönüllü katkılarından oluşuyor. Düzenli kaynaklar, ülke ofislerinin geçiminin yanısıra, krizde olan ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçları ya da şiddetli bir krizin ortaya çıkmasını önlemek için kullanılıyor.

Diğer kaynaklar ise kredi fonları ve paralel finansman olarak ikiye ayrılıyor:

  • Kredi fonları, özel kuruluşlar ve bireyler de dahil olmak üzere bağışta bulunan bir ya da birden çok hükümet ve hükümet dışı tarafın desteğinden oluşuyor. UNDP'nin belirlediği tematik alanlarda gerçekleştirilecek ve net etkileri olan kısa dönemli projeleri finanse etmek ve/veya diğer küresel ve bölgesel girişimleri desteklemek için kullanılıyor.
  • Bağışta bulunan tarafların, ortak bir program veya projenin hayata geçirilmesi için UNDP'ye katılmakla beraber kendi kaynaklarını ayrı yönetmelerine ise paralel finansman deniyor. Bu durumda, bu fonlar UNDP hesaplarında yer almıyor ancak UNDP projeleri için kullanılıyor.


Donörlerin kalkınmaya katkısı


Development Contribution by Donor for Turkey

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2010$956,242.00
2010$105,892.16
2010GOVERNMENT OF TURKEY$11,952,864.90
2010SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$1,314,828.34
2010TUR-PRIVATE SECTOR$1,089,070.90
2010EUROPEAN COMMISSION$3,353,378.43
2010BRITISH EMBASSY$160,090.84
2010MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$1,006,999.44
2010MPTFO AS AA FOR JP PASS THROUG$2,941,451.00
2010COCA COLA COMPANY$638,213.59
2011$736,803.00
2011$336,533.90
2011UNITED NATIONS POPULATION FUND$163,623.00
2011GOVERNMENT OF TURKEY$11,373,133.56
2011SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$1,054,931.12
2011TUR-PRIVATE SECTOR$1,063,572.00
2011EUROPEAN COMMISSION$2,112,042.31
2011MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$1,680,000.00
2011MPTFO AS AA FOR JP PASS THROUG$1,054,210.07
2011COCA COLA COMPANY$243,977.93
2012$721,427.93
2012GOVERNMENT OF TURKEY$10,951,954.73
2012ALLOCATED INTEREST$157,107.93
2012SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$369,036.83
2012TUR-PRIVATE SECTOR$748,143.23
2012EUROPEAN COMMISSION$3,749,828.99
2012MINISTRY OF HEALTH - TURKEY$627,705.49
2012MPTFO AS AA FOR JP PASS THROUG$290,090.11
2012COCA COLA COMPANY$131,950.00
2012SABANCI FOUNDATION$300,000.00
2013$343,000.00
2013GOVERNMENT OF KUWAIT$250,000.00
2013GOVERNMENT OF TURKEY$11,974,866.60
2013GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM$156,913.83
2013ALLOCATED INTEREST$115,611.24
2013SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$443,377.53
2013TUR-PRIVATE SECTOR$1,260,965.11
2013COCA COLA COMPANY$991,755.70
2013SABANCI FOUNDATION$549,800.00
2014$436,601.00
2014UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUG$4,701,047.98
2014GOVERNMENT OF TURKEY$10,193,420.45
2014GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM$165,698.47
2014SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$302,325.58
2014TUR-PRIVATE SECTOR$1,440,772.11
2014EUROPEAN COMMISSION$3,896,844.07
2014VODAFONE$135,227.43
2014COCA COLA COMPANY$186,156.34
2014SABANCI FOUNDATION$419,950.00


Program harcamaları


Programme Delivery for Turkey

Programme Delivery 2010 Programme Delivery 2011
$22,011,087.31 $23,086,716.76

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global