Telif Hakkı ve Kullanım Koşulları

I. Telif Hakkı

Copyright © Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

UNDP ismi ve amblemi UNDP nin özel mülküdür. Uluslararası hukuk bünyesinde korunmaktadır. İzinsiz kullanımı yasaktır. UNDP'nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz.

II. UNDP ve Kullanıcı arasındaki Web Sitesi Kullanım Anlaşması

a. Bu sitenin kullanımı aşağıdaki kural ve koşullara uymayı gerektirir.
b. BM Kalkınma Programı bu web sitesinin (Site) faaliyetini bu siteye girmek isteyen kişiler (Kullanıcı) için sürdürmektedir. Burada sunulan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. UNDP kullanıcının, web sitesini ziyaret etmesine, buradaki bilgi, belge ve materyalleri kopyalamasına ya da yüklemesine, bu işlemlerin kişisel ve ticari olmayan amaçlarla yapılması koşuluyla izin verir. Ancak kullanıcının, bu bilgileri, kopya edip yeniden yayımlama, satma, yeniden dağıtma hakları yoktur. Bu durumlarda, aşağıda belirtilen koşullara uyulmak zorundadır. Aynı şekilde bu site içindeki belli bazı materyallere uygulanabiloecek daha özel kıstlamalar bulunmaktadır.
c. Bu siteyi UNDP yönetir.Bu sitede bulunan tüm UNDP materyalleri bu koşul ve kurallara tabidir.
d. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu sitedeki materyallerde belirtilen bulgular, yorumlar ve sonuçlar, bu çalışmaları hazırlayan UNDP personeline ve danışmanlarına aittir. Her durumda UNDP'nin görüşlerini yansıtmaz.

Sorumluluk Almama

e. Bu sitede bulunan materyaller, ticari kısıtlama garantileri,özel bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme de dahil olmak üzere doğrudan ya da dolaylı hiç bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" yayınlanmıştır. UNDP bu materyallerin tam ya da açık olmasıyla ilgili özel olarak bir garanti vermez. UNDP periyodik olarak önceden bildirmeden bu sitedeki materyallere ilave eder, değişiklik yapar, bilgileri daha kapsamlı bir şekilde geliştirir ve günceller. Hiç bir koşul altında UNDP herhangi bir kayıp, zarar, ya da gecikmeden sorumlu değildir. Bu sitenin kullanımı kullanıcının kendi riskidir. İhmal de dahil olmak üzere hiç bir koşulda doğrudan, dolaylı, kazara, özellikle ya da istemeden ortaya çıkacak zararlardan, UNDP ve bağlı olduğu kurumlar önceden uyarılmış olsa da mesuliyet kabul etmez.
f. Kullanıcı, UNDP'nin hiç bir kullanıcının kullanımından sorumluluk kabul etmediğini bilir ve kabul eder.
g. Bu site, materyallerin içeriğini hazırlyan kişilerin tavsiye, fikir ve ifadelerini içerebilir. UNDP, sitede bulunan her tür tavsiye, fikir, ifade ya da diğer bir bilginin doğru ya da güvenilir olup olmadığından sorumlu değildir. Böylesi bir tavsiye, fikir, ifade ya da bilgiye güvenmek kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Ne UNDP, ne bağlı olduğu kurumlar, ne de bu kurumlara bağlı olan görevliler, işçiler, bilgi ya da içerik hazırlayanlar, hiç bir yanlışlık, hata, ihmal, kesinti, gecikme, bütünlük, eksiklik, performans hatası, bilgisayar virüsü, iletişim hattındaki bir hata, sitede bulunan herhangi bir materyalin içeriğinde değişiklik ya da kullanımından ve nedeni ne olursa olsun bunlardan doğan hiç bir zarardan sorumluluk kabul etmez.
h. Bu siteyi kullanımın bir şartı olarak, kullanıcı kendi kullanımından dolayı meydana gelebilecek ve doğruluğu ispatlandığında kullanıcının bu kural ve koşulları ihlal ettiği anlamına gelebilecek her türlü fiil, kayıp, zarar, mesuliyet ve masrafa karşı UNDP ve bağlı olduğu kurumlara zararı tazmin etmeyi kabul eder. Eğer kullanıcı bu sitede bulunan herhangi bir materyalden ya da sitenin kullanımıyla ilgili kural ve koşullardan memnun olmamışsa, kullanıcının yapabileceği tek şey bu siteyi daha fazla kullanmamak olacaktır.
i. Bu site üçüncü taraf olarak nitelendirilebilecek web sitelerine referans ve link verebilir. Link verilen siteler UNDP'nin kontrolü altında değildir ve UNDP hiç bir link verilen sitenin içeriği ya da bu sitelerde bulunan linklerden sorumlu değildir. UNDP bu linkleri kolaylık olması açısından sağlamaktadır ve bir referans ya da linkin bulunması bu sitelerin UNDP tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
j. Eğer bu site bülten panoları, sohbet odaları, elektronik posta listelerine erişim ya da diğer mesaj ve iletişim imkanları (topluca "Forumlar" olarak adlandırılır) içeriyorsa, kullanıcı bu forumları sadece mesaj ve özel foruma bağlı olan materyali alıp göndermek için kullanmayı kabul eder. Bir örnek vermek gerekirse, Kullanıcı, bir forumu kullanırken aşağıdakilerin hiçbirini yapamaz;

1. Diğerlerinin yasal haklarına tecavüz etmek, saldırıda bulunmak, tuzağa düşürmek, tehdit etmek ya da ihlal etmek
2. herhangi bir küçük düşürücü, kuralları çiğneyen, müstechen, ahlak dışı ya da yasa dışı materyal ya da bilgiyi yayınlamak,göndermek,dağıtmak ya da yaymak
3. Kullanıcı burada belirtilen haklara sahip değilse ya da yasaların gerektirdiği şekilde bu kullanım için onay almadıysa, fikri mülkiyet haklarınca korunan yazılım ya da diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek ya da eklemek.
4. Bir başkasının bilgisayarına zarar verebilecek virüs,tahrip olmuş dosyalar ya da benzer herhangi bir yazılım ya da programı yüklemek ya da eklemek.
5. Yüklenmiş bir belgede bulunan, yazara yapılan her türlü atıf, yasal uyarı, mülkiyetle ilgili bir açıklama ya da isimleri silmek.
6. Yüklenmiş bir belgede bulunan bir yazılımın ya da materyalin kaynağını yanlış göstermek.
7. Herhangi bir çeşit mal ya da hizmetin reklamını yapmak ya da satmayı teklif etmek ya da araştırmalar, yarışmalar ya da mektup zincirleri yapmak ve başkalarına göndermek ya da Kullanıcının bildiği bir başka forum kullanıcısı tarafından gönderilmiş herhangi bir dosyayı yüklemek.
8. Kar amacı güden ya da gütmeyen e-posta işlemlerinde kullanmak için listelere eklemek amacıyla herhangi bir yolla e-posta ya da diğer çeşit adresleri biriktirmek.


k. Kullanıcı tüm forum ya da tartışma gruplarının kamuya açık olduğunu bilir. Dahası, Kullanıcı diğer kullanıcıların katılacağı sohbet, posta, konferans, e-posta ve diğer iletişimlerin UNDP tarafından onaylanmadığını bilir, ve bu tür iletişimin UNDP tarafından gözden geçirilmiş, taranmış ya da onaylanmış olduğu düşünülmemelidir.UNDP'nin, hangi sebeple olursa olsun e-posta ve bülten panoları da dahil olmak üzere kullanıcıdan alınan forumların içeriğini önceden bildirmeksizin siteden kaldırma hakkı saklıdır.

Dokunulmazlıkların Korunması

l. Burada bahsedilen hiç bir şey Birleşmiş Milletler'in özel olarak saklı olan hak ve imtiyazlarına karşı bir feragat ya da bir sınırlama teşkil etmemektedir ve böyle düşünülmemelidir.

Ülke ve Bölge Adlandırması; şirket ve ürünlerden bahsedilmesi

Bazı ülkelerin ya da toprakların özel ifadeyle belirtilmesi UNDP tarafından bu ülkelerin yasal statülerine, bu ülkelerin yetkilileri ve kurumlarına ya da sınırlarının belirlenmesine yönelik bir yargıyı ifade etmez. Özel şirket ve ürünlerin isimlerinin geçmesi (kaydolduğu şekilde belirtilsin ya da belirtilmesin) mülkiyet haklarını hiç bir şekilde ihlal anlamına gelmez. Bu, UNDP tarafından bir onay ya da tavsiye anlamına gelmez. "Gelişmiş" ve "Gelişmekte olan" şeklinde kullanılmış olan ifadeler istatistiki ve analitik kolaylık açısından kullanılmıştır ve kalkınma sürecinde bir ülke ya da bölge tarafından erişilen aşama için yapılan bir yargıyı ifade etmez.

Genel

m. UNDP'nin siteyi değiştirme, sınırlandırma ya da ara verme konusundaki hakkı saklıdır. Bu husularla bağlantılı olarak, UNDP'nin hiç bir kullanıcının ihtiyaçlarını gözönünde bulundurma zorunluluğu yoktur.
n. UNDP'nin, bu siteye ya da bu sitenin herhangi bir bölümüne kullanıcıların girmesini reddetme hakkı tamamen UNDP'nin kendisine aittir.
o. Yazılı olarak belirtilip yetkili temsilcinin imzasıyla onaylanmadıkça, bu anlaşmanın hiç bir maddesinden feragat edilemez. Bu yöndeki anlaşmalar, yazılı ve onaylı olmadıkça bağlayıcı değildir.

III. Gizlilik Uyarısı

İnternet protokol adresi, site içinde dolaşım, kullanılan yazılım, harcanan zaman ve diğer benzeri bilgiler gibi kullanıcı bilgileri UNDP sunucularında cookie adı verilen, aynı şekilde kullanıcının bilgisayar sistemine de yazılabilen küçük veri parçalarında saklanabilir. Bu cookieler kullanıcının kimliğini özel olarak belirtmez. Bu bilgi sadece iç sistemde web sitesi dolaşım incelemelerinde kullanılacaktır.Eğer kullanıcı isim, adres, bu sitede saklanan formlarda bulunan herhangi bir bilgi gibi kimliğini belirleyen özel bir bilgi sağlarsa, bu tür bir bilgi sadece istatistiki amaçlar için kullanılacaktır ve genel erişime sunulmayacaktır. Ancak, UNDP bu bilginin güvenliğiyle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global