Hesap verebilirlik

“Hesap verilebilirliğin, doğruluğun teşviki ve tarafsız, güvenilir bilginin sağlanması”

Suiistimalleri bildirmek | OAI nedir? | Yolsuzlukla Mücadele Politikası

UNDP’nin hesap verebilirlik sisteminin güçlendirilmesi ve UNDP için çalışan, ya da UNDP’yle iş yapan kişilerin yaptığı suiistimallerin açığa çıkarılması için Denetleme ve Soruşturma Ofisi (OAI) yapılan bir yolsuzluğun ücretsiz olarak bildirilebileceği bir soruşturma hattı kurmuş ve bir dizi başka önlemler almıştır.

Suiistimalleri bildirmek

UNDP yapılan tüm suiistimal iddialarını dikkate alır. UNDP'nin Denetleme ve Soruşturma Ofisi,  BM Standartlarına Aykırı Durumlarla İlgili Hukuki Çerçevesi  kapsamında iddiaların iletileceği başlıca kurumdur.

UNDP programları ya da personeliyle ilgili yolsuzluk iddialarına dair bilgi sahibi olan herkesin, bu bilgiyi Soruşturma hattı aracılığıyla paylaşmaları önemle rica edilir.  

Suiistimalleri Soruşturma Hattı’na ihbarda bulunanlar iletişim bilgilerini paylaşmada ya da iletişim bilgilerini saklamada özgürdür. Ancak, işyerinde taciz ve görevi suiistimal iddiaları isimsiz bildirilemez.

Soruşturma Hattı’na ihbarda bulunulduğunda mümkün olduğunca çok ayrıntı verilmesi teşvik edilir. Bu ayrıntılara yaşanan olaylarda, kimin, nerede, ne zaman ve nasıl rol oynadığı da dâhildir. Ayrıntılı bilgiler, OAI’nin suiistimal iddiasını ayrıntılı bir şekilde soruşturabilmesini sağlayacaktır.

Gizlilik

Şikâyet sahibi ya da tanıkların gizlilik talepleri soruşturmanın meşru ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olduğunca karşılanacaktır.

Kasıtlı ihbarlar

UNDP personelinin OAI’ye bilerek yanlış bilgi vermesi, disiplin önlemleri alınmasını gerektiren bir kusurlu davranıştır. UNDP, kasten yanlış bir suçlama yapan ya da yanlış bilgi veren personeline müeyyideler uygulayacaktır.

Misilleme nasıl bildirilir?

UNDP personeli, suiistimal iddialarını bildirdikleri ya da murahhas denetleme veya soruşturmayla işbirliği yaptıkları için misillemeye uğramaktan korunma hakkına sahiptir. Kendilerine karşı misilleme yapıldığına inanan UNDP personeli, tüm ilgili bilgi ve belgeleri Etik Ofisi’ne (ethicsoffice@undp.org) gönderebilir. Etik Ofisi bir misilleme ya da misilleme tehdidi bulunduğuna kanaat getirirse, konuyu soruşturması için OAI’ye iletecektir. UNDP, suiistimal iddialarını ihbar eden kişilere misillemede bulunanlara karşı müeyyideler uygulayarak,  ihbarda bulunanları korumak için elinden geleni yapacaktır.

OAI nedir?

Denetleme ve Soruşturma Ofisi (OAI), iç denetim, ilgili danışma hizmetleri ve soruşturma hizmetleri yoluyla, UNDP’nin kalkınma amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasındaki etkinliğini ve verimliliğini artıran etkili, bağımsız ve objektif bir iç denetim sağlar.

OAI'NİN SORUŞTURMA YETKİSİ NEDİR?

OAI'nin Soruşturmalar Bölümü, UNDP personeliyle ilgili tüm suiistimal iddiası ihbarlarını ve UNDP personeli, diğer şahıslar, taraflar ya da kurumlarla ilgili, UNDP’yi zarara uğratacak sahtecilik ve yolsuzluk iddialarını soruşturma yetkisine sahiptir. OAI, UNDP’nin yetki verdiği soruşturmaları yürütmekle yetkili tek kurumdur.  

OAI NELERİ SORUŞTURUR?

OAI aşağıdaki konularda yapılan iddialarla ilgili soruşturmalar yürütür:

•İhale usulsüzlükleri  
•Yolsuzluk ve rüşvet
•Hırsızlık ve zimmete geçirme
•Yetki usulsüzlükleri
•UNDP kaynaklarının kötüye kullanımı
•Yalan beyan
•Mali ifşaat kurallarına uyulmayan durumlar
•Usulsüz personel alımı
•İhbar sahiplerine karşı misilleme
•Cinsel istismar ve cinsel taciz
•Saldırı ve tehdit
•İş yerinde taciz
•Yetki suiistimali
•Yerel hukuka uymama/ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların suiistimali
•UNDP yönetmeliklerine, kurallarına ve yönetimin talimatlarına bilerek, kayıtsızca ve ağır şekilde aldırmamak ve itibar etmemek gibi diğer tüm kabahatler.

OAI NELERİ SORUŞTURMAZ?

OAI kabahat oluşturmayan ancak yönetimsel ve kişisel sorunlara işaret eden konuları soruşturmaz.

OAI NASIL SORUŞTURMA YÜRÜTÜR?

OAI, BM Standartlarına Aykırı Durumlarla İlgili Hukuk Çerçevesi (PDF) ve OAI Soruşturma Kuralları (PDF) uyarınca, hakikatleri bulmak için yaptığı soruşturmaları, etik, profesyonel ve tarafsız bir tavırla yürütür.  

OAI NE YAPACAK?

OAI tarafına gelen tüm ihbarların ulaştığını tasdik edecektir. OAI işyerinde taciz ve görevi suiistimal dışındaki tüm ihbarları isimsiz kabul edecektir. OAI iddiaları inceleyecek ve resmi bir soruşturma başlatmak için yeterli bulgu olup olmadığını belirlemek için ilk değerlendirmesini yapacaktır.

Resmi soruşturma sırasında, hakikatleri ortaya koyacak ve bulgularını kanıtlarla destekleyecektir. Uygun disiplin süreçlerinin ve atılacak idari adımların değerlendirmesi için OAI soruşturma raporlarını, Hukuk Destek Ofisi’ne (LSO) sunar. Soruşturma sonucu, kabahat iddiası desteklenmezse, OAI soruşturmayı kapatıp, ilgili bireyi bilgilendirecektir.

YASAL SÜREÇ NE ANLAMA GELİR?

Yasal süreç, soruşturmanın adil, şeffaf ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi anlamına gelir. OAI çalışanları bir soruşturmanın tüm taraflarına kendi açılarından gerçekleri anlatma ve ilgili belgelerini, tanıklarını sunma fırsatı verir. Soruşturmanın tüm tarafları, bir başka UNDP çalışanının ya da birinci dereceden aile üyesinin ilgili kurallar çerçevesinde sorgulama sırasında gözlemci olarak hazır bulunmasını talep edebilir.

UNDP Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yönetim Bürosu, Denetleme ve Soruşturma Bürosu ve Etik Bürosu tarafından ortaklaşa hazırlanan ve güncellenen UNDP Yolsuzlukla Mücadele Politikası, (2005’te yapılan daha önceki politikayı hükümsüz kılar) UNDP’nin yolsuzluk ve BM Ahlak standartlarıyla çelişen diğer usulsüzlükler ya da UNDP’nin kaynak kaybetmesine yol açan usulsüzlüklere karşı sıfır tolerans politikasını yeniden tasdik eder.

Yolsuzlukla mücadele politikası tüm UNDP faaliyetleri ve operasyonları için geçerlidir.

UNDP çalışanları, personeli, danışmanları, hizmet kontratı sahipleri, bireysel üstleniciler, stajyerler ve BM Gönüllülerini kapsar, ancak bunlarla da sınırlı değildir. Ayrıca, üstlenicilerin ve mal ve hizmet sağlayıcılarının, uygulayıcı ortakların ve diğer üçüncü tarafların UNDP’ye karşı yaptığı usulsüzlükleri de kapsar.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global