6 Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak

Dünyada son durum

Dünyada giderek daha az kalkınma yardımı yapılıyor ve bu durumdan en fazla yoksul ülkeler etkileniyor.

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de son durum

Küresel ortaklıklar geliştirme, yoksulluğu azaltma ve sürdürülebilir kalkınma için çok önemlidir. Bu, ayrımcı olmayan ticaret ve mali bir sistem kurmayı içerir ve bu yolla en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verir.

1980’lerin başlarından itibaren, Türkiye daha dışa dönük bir ekonomik kalkınma stratejisi için yoğun bir reform süreci başlattı. Kamu sektörü, mali sektör ve özel sektör olmak üzere her üç sektörde reformlar gerçekleştirildi.

Türkiye, 2004’te yüzde 10 büyüme olmak üzere üç yıllık bir dönemde ekonomisini yüzde 25 büyüterek en hızlı gelişen ülkeler arasına girdi.

Türkiye ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ve bölgedeki diğer ülkelere de önemli ölçüde yardım sağladı.

Bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemeleri için teknik destek sağlayan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1992-2008 yılları arasında 2956 maddi ve teknik destek projesi tamamladı.

Türk özel sektörünün de gelişmekte olan birçok ülkede doğrudan yatırımı bulunuyor. TİKA verilerine göre Türkiye'nin Resmi Kalkınma Yardımları 2002 yılında 85 milyon ABD doları iken, 2011 yılında 1 milyar 273 milyon ABD doları oldu.

1.69 yıl
sonra
BKH için süremiz doluyor

1990 2015
Öne çıkanlar
 • Resmi Kalkınma Yardımları 2012 yılında 126 milyar dolar oldu.
 • En az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere giren ihracatların yüzde 83’ü gümrük vergisinden muaf olarak geçti.
 • Gelişmekte olan ülkelerin borç hizmetleri ihracat gelirlerinin yüzde 3’ünü tüketiyor.
 • Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun yüzde 31’i internet kullanırken gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 77’si internet kullanıyor.

Kaynak: 2013 Binyıl Kalkınma Hedeflleri raporu

BKH 8 için hedefler
 1. Açık, Kurallara Bağlı, Tahmin Edilebilir, Ayrımcılık İçermeyen Ticaret ve Finans Sistemleri Geliştirmek
  • Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler pazarlarına erişimi
  • En az Gelişmiş Ülkelerin özellikle tarım ürünleri için en uygun gümrük indiriminden yararlanmaları
 2. En Az Gelişmiş Ülkelerin Özel İhtiyaçlarına Yönelmek
  • Net resmi kalkınma yardımları, (Toplamda ve en az gelişmiş ülkelere oranı, OECD Kalkınma Yardımları Komitesi donörlerinin brüt milli gelirlerine oranla
  • Temel Sosyal Hizmetler İçin (Temel Eğitim, Temel Sağlık, Beslenme, Temiz Su ve Atık Sistemi) Toplam İki Taraflı Sektöre Ayrılabilir Resmi Kalkınma Yardımları Oranı
  • OECD Kalkınma Yardımları Komitesi Donörlerinin iki taraflı serbest resmi kalkınma yardımları oranı
  • Pazara erişim
  • Borç sürdürülebilirliği
 3. Denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerle gelişmekte olan ada devletçiklerinin özel ihtiyaçlarının ele alınması
  • Denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerin aldığı Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri safi Milli Hasılalarına oranı
  • ve gelişmekte olan ada devletçiklerinin aldığı Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri safi Milli Hasılalarına oranı
  • OECD Kalkınma Yardımları Komitesi Donörlerinin iki taraflı serbest resmi kalkınma yardımları oranı
  • Pazar erişimi
  • Borç sürdürülebilirliği
 4. Borçlu gelişmekte olan ülkelere ödeme kolaylığı sağlanması
  • HIPC(Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler) karar ve tamamlama (kümülatif) puanlarına ulaşan toplam ülke sayısı
  • HIPC ve MDRI inisiyatifleri kapsamında taahhüt edilen borcun hafifletilmesi
  • Mal ve hizmetlerin ihracının yüzdesi olarak borç servisi
 5. Kalkınmakta olan ülkelerin önemli ilaçlara makul fiyatlarla ulaşması için ilaç şirketleri ile işbirliği yapmak
  • Satın alınabilir temel ilaçlara sürdürülebilir ulaşımı olan nüfusun oranı
 6. Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere yeni teknolojilerin özel sektörle işbirliği içinde yaygınlaştırılması
  • 100 kişi başına telefon hattı sayısı
  • 100 kişi başına cep telefonu abonesi
  • 100 kişi başına internet kullanıcısı