Anne sağlığını iyileştirmek

Dünyada son durum

Anne ölüm oranı 1990 ve 2013 yılları arasında yüzde 45 düştü; ancak bu düşüş hala Binyıl Kalkınma Hedefleri için yeterli değil. Hedef, 2015'e kadar anne ölümü oranını dörtte üç azaltmak.

Anne ölümlerinin çoğu engellenebilir. Günümüzde komplikasyonların tedavi edilmesi ve önlenmesi için yeterli sağlık hizmetleri çözümleri bulunuyor. Aile planlaması ve özellikle kırılgan toplumlarda üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve hizmetlere erişimin sağlanmasını da içeren yetkin doğum öncesi bakım ve etkili müdahalelere herkesin erişimi için ortak bir çaba sarf edilmelidir. 

Etkili korunma metotlarının kullanılmasında artışı sağlamak, her bebeğin yetkili bir sağlık görevlisinin desteğiyle dünyaya geldiğinden emin olmak ve anne sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak annelerin hastalık ve ölüm oranını azaltmak için kritik stratejilerdir. Hamilelik sırasında verilen sağlık hizmetleri, hamilelik boyunca ve doğum sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların engellenmesini, tespit edilmesini ya da öngörülmesini sağlayabilir. Bu alanlarda büyük gelişmeler olsa da hala kentsel ve kırsal alanlar arasında bütük farklılıklar bulunuyor.

Türkiye'de son durum

 Fotoğraf: Canan Doğanlar

Türkiye’de her yüz bin canlı doğumda anne ölüm oranı, 2006 yılında yüzde 28.5 iken 2011 yılında bu oran yüzde 15.5 oldu. 

Türkiye’de anne ölümlerinin çoğunluğu doğum sırasında gerçekleşiyor. Gerçekte tüm anne ölümlerinin yarısı doğum sırasında ve dörtte biri doğum sonrası dönemde gerçekleşiyor.

Türkiye’de anne ölümlerini arttıran tıbbi sebepler arasında yüksek doğurganlık, doğum öncesi yetersiz bakım ve beslenme, sağlık hizmetlerinin yetersiz kullanımı ve kadınların düşük statüsü geliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global