6 Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi

Dünyada son durum


Kota sistemiyle, dünya parlamentolarında kadının gücü artıyor.

Eğitimin ileri aşamalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği daha belirgin. Pek çok ülkede kız çocukları, özellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde, eğitim haklarından hala mahrum bırakılıyorlar.

 

 

Türkiye'de son durum


Fotoğraf: Murat Özcan

Türkiye, ilköğretimde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma hedefine ulaşmış olsa da, cinsiyet ayrımı hala üzerinde durulması gereken bir sorun.

Ülkede orta öğretime devam etmeyen kızların oluşturduğu pay çok büyük. Türkiye’de 1990 yılından beri genel okur-yazarlık oranlarında önemli bir artış gözlense de 2011 yılında erkeklerde okur-yazar olmayan oranı yüzde 1.7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 7.8 oldu. Türkiye'de, meclisteki kadın milletvekillerinin oranı 1991 yılında yüzde 1.3 iken 2013 yılında bu oran yüzde 14.41 oldu (Kaynak: TÜİK verileri).

Fakat bu sayı 550 üyelik bir meclis için hala çok düşük. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu verilerine göre, seçilmiş 51 ülke arasında yüzde 44.7 oranıyla İsveç en çok kadın vekil oranına sahipken Türkiye bu sıralamada 43. oldu.

1.43 yıl
sonra
BKH için süremiz doluyor

1990 2015
Öne çıkanlar
  • İlköğretimde cinsiyet eşitliği hedefine neredeyse ulaşıldı. Fakat, 130 ülkenin yalnızca 2’sinde eğitimde cinsiyet eşitliği tüm seviyelerde sağlandı.
  • Dünyada, tarım dışı sektörlerdeki her 100  işten yalnızca 40’ında kadınlar çalışıyor.
  • 31 Ocak 2013 tarihi itibariyle, ulusal parlamentolardaki kadın milletvekili oranı dünyada yüzde 20’nin yalnızca biraz üstünde.

Kaynak: 2013 Binyıl Kalkınma Hedefleri raporu

BKH 3 için hedefler
  1. İlköğretim ve orta öğretimde kız-erkek öğrenci dengesizliğinin tercihen 2005 yılına kadar ve eğitimin her düzeyinde 2015 yılına kadar giderilmesi
    • İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde kızların erkeklere oranı
    • Kadınların tarım dışı sektörlerde maaşlı çalışma oranı
    • Ulusal Parlementoda Kadınların Sahip Olduğu Koltuk Oranı