6 Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak

Dünyada son durum


Dünyada  hala pek çok çocuk ilköğretim hakkından mahrum. Eğer bu şekilde devam edilirse, 2015  itibariyle herkes için evrensel ilköğretim hedefine maalesef ulaşılamayacak.

2008 ve 2011 yılları arasında, ilkokul çağındaki çocuklar arasında okula gitmeyenlerin sayısı 3 milyona düştü.

Yoksul evlerde yaşayana çocuklar ve gençler, zengin çocuklar ve gençlere göre üç kat daha fazla okuldan mahrum olma ihtimaline sahipler. Kırsal alanda yaşayan çocuklar, kentte yaşayanlara oranla iki kat daha fazla okula gitmeme ihtimaline sahip.

2011 yılında okula başlayan 137 milyon çocuktan 34 milyonu ilkokulun son sınıfına gelmeden okuldan ayrılma ihtimaline sahip.

Türkiye'de son durum


Fotoğraf: Cem Hakan Özaslan

15-24 yaş grubunda okur-yazarlık oranı 2008 yılında yüzde 97.4’e ulaştı. Türkiye’de 1995-2009 döneminde hem kızlar hem de erkekler arasında okula kayıt oranlarında önemli bir artış görüldü.

2009'da ilköğretimde okula kayıt oranı yüzde 98.2 idi. Fakat, iki cinsiyet arasındaki mevcut farklılıklar, kadınlara daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu konuda, Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ve hala sürdürdüğü bazı girişimler var. 2003 yılında başlatılan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Türkiye’nin en dezavantajlı 10 ilini kapsıyordu.

Kampanya 2004’te 33 ili ve 2005’te ise 53 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Bugün ilköğretim yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 10’u okula gitmiyor ancak Türkiye’nin 2015 yılına kadar yüzde yüz kayıt oranına ulaşmaması için hiçbir neden bulunmuyor.

1.43 yıl
sonra
BKH için süremiz doluyor

1990 2015
Öne çıkanlar
  • 2000 yılında ilköğretim çağındaki 102 milyon çocuk okula gidemezken, bu sayı 2011 yılında 57 milyon oldu.
  • Okula gidemeyen bu çocukların yarısından fazlası Sahraaltı Afrika’da yaşıyor.
  • Dünyada 15 ile 24 yaş arasındaki 123 milyon genç, temel okuma ve yazma becerilerinden yoksun. Bu gençlerin yüzde 61’ini genç kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: 2013 Binyıl Kalkınma Hedefleri raporu

BKH 2 için hedefler
  1. 2015'e kadar, tüm kız ve erkek çocukların ilköğretimlerini eksiksiz tamamlamaları
    • İlköğretimde net okullaşma oranı
    • İlköğretimin son senesine kadar devam eden öğrencilerin oranı
    • 15-24 yaş arasındaki erkek ve kadınlarda okur-yazarlık oranı