6 Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak

Dünyada son durum

binyıl kalkınma hedefi 1

1990 ve 2000 yılları arasında yoksulluk rakamlarında düşüş gözlemlense de, hala dünyada 1.2 milyar insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Sahra altı Afrika’da neredeyse nüfusun yarısı günde 1.25 doların altında bir gelirle yaşıyor.

Dünya Bankası tahminlerine göre, 2015 yılı geldiğinde düşük ya da orta gelirli ülkelerde yaklaşık 970 milyon birey, günlük 1.25 doların altında bir gelirle yaşayacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine (ILO) göre 2007’den beri işsiz sayısı 28 milyona yükseldi, yaklaşık 39 milyon kişi iş piyasasından ayrıldı. Böylece küresel ekonomik ve finansal kriz nedeniyle 67 milyon iş açığı yaşandı.

Yapılan en yeni tahminlere göre, 2010 ve 2012 yılları arasında yaklaşık 870 milyon birey, diğer bir deyişle tüm dünyada her sekiz kişiden biri, düzenli olarak günlük enerji ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli besini tüketemedi.

Yetersiz beslenenlerin büyük bir çoğunluğu (852 milyon kişi) gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

 

Türkiye'de son durum


Fotoğraf: İsmail Tütün

1990 yılından bu yana aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısında bir düşüş gözlense de, bugün küresel çapta 980 milyon insan hala günde bir doların altında yaşamını sürdürüyor.

Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda kaydettiği en çarpıcı başarı yoksulluk seviyesini düşürmede gözlendi.

Günde bir dolara geçinme olarak tanımlanan yoksulluk, 2002’deki yüzde 0.2 oranına karşılık 2006’da yüzde 0.01’e düşerek, 2007 yılından itibaren de tamemen ortadan kalktı.

Türkiye’deki gıda yoksulluğu 2002’de yüzde 1.35 iken bu oran da 2008 yılında yüzde 0.54’e düşürüldü. Türkiye’de bir açlık sorunu yok, daha çok yoksulluğa bağlı yetersiz beslenme sorunu var.

Beş yaşın altında çocuklarda, yaşına göre zayıf çocuk oranı 1998 yılında yüzde 8.3 iken bu oran 2008 yılında yüzde 2.8’e düştü.

1.42 yıl
sonra
BKH için süremiz doluyor

1990 2015
Öne çıkanlar
 • 2000 yılında, 1990 yılına kıyasla 700 milyon daha az birey aşırı yoksulluk içinde yaşadı.
 • Ekonomik ve finansal kriz, dünyadaki iş açığını genişleterek 67 milyona çıkardı.
 • Önemli gelişmeler sağlansa da dünyada her sekiz kişiden biri hala yatağa aç gidiyor.
 • Dünyada 5 yaş altındaki yaklaşık her 6 çocuktan biri çok zayıfken, her 4 çocuktan biri ise bodur.
 • Kötü beslenmeye nedeniyle dünyada 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 7’si aşırı kilolu. Bu çocukların yüzde 25’i Sahra altı Afrika’da yaşıyor.

Kaynak: 2013 Binyıl Kalkınma Hedefleri raporu

BKH 1 için hedefler
 1. Günde bir dolardan az bir parayla geçinmek zorunda bulunan nüfusun yarı yarıya azaltılması
  • Günde 1 doların altında yaşayan nüfus oranı (Satın alma gücü paritesine göre)
  • Yoksulluk uçurumu oranı
  • En yoksul kesimin ulusal tüketimdeki payı
 2. Herkes için, özellikle kadınlar ve gençler için üretken, sürekli ve insana yakışır işin sağlanması
  • Çalışan kişi başına gayrisafi milli hasılanın büyüme oranı
  • Çalışan kişilerin nüfusa oranı
  • Günde 1 ABD dolarının altında yaşayan çalışan kişilerin oranı
 3. Açlık çeken nüfusun yarı yarıya azaltılması
  • 5 yaşın altında normalden az kilolu çocukların oranı
  • Beslenme kurallarına göre yetersiz beslenen nüfusun oranı