Küresel Enerji Geleceğimizi Güvence Altına Almak için Bina Enerji Mevzuatının Modernleştirilmesi

02 Mar 2015 - 70 sayfa
image

Özet

IEA Politika Haritası dizisinin bir parçası olan rapor; planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarındaki temel adımları ortaya koyuyor.

Politika Haritası dizisi, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 25 Enerji Verimliliği Politika Önerisi’nin içinden seçilen belirli önerilerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlıyor.

Bu dizi, doğrudan deneyim, yayımlanmış araştırmalar, uzman çalıştayları ve en iyi uygulamaların yapıldığı ülkelerin anlatıldığı örnek olay incelemelerine dayanarak, belirli enerji verimliliği politikalarını uygulamanın zorunlu adımları ve kilometre taşlarına ilişkin olarak tüm ülkelere rehberlik sağlamayı amaçlıyor.

Binalarda Enerji Verimliliğinini Artırılması Projesi kapsamında Türkçe’ye kazandırılan bu yayın, yurtiçinde ve yurtdışında enerji verimliliği politikalarını geliştirmek, desteklemek, izlemek veya değiştirmek için uygulamalı yollar arayan, her yönetim düzeyindeki politika belirleyiciler ve diğer ilgili paydaşlar için bir kılavuz niteliği taşıyor.

Raporu okuyun:  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global