Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde Yoksulluğun Dikkate Alınması

Yayımlanma tarihi 01 Oca 2009 - 91 sayfa

Özet

Çalışma dört ana bölumden oluşmaktadır: hanehalkı harcama araştırmalarının istatistiksel değerlendirilmesi, reformun yoksul hanehalklarına potansiyel etkileri, enformel kullanım, erişim ve tüketim kalıplarının nitel analizi ve yoksul hane halklarını korumak için "Devlet Yardımları" politika önerilerinin değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global