Küresel Ayrışma: Gelişmekte olan ülkelerdeki eşitsizlikle yüzleşmek

Yayımlanma tarihi 29 Oca 2014 - 279 sayfa
image

Bu rapor, eşitsizliğin ölçümü de dahil olmak üzere eşitsizlikle ilgili teorik kavramları yeniden gözden geçiriyor. Eşitsizlikle ilgili küresel eğilimleri analiz ediyor ve 15 ülkedeki politika yapıcıların eşitsizlikle ilgili algılarını ölçen çalışmayı sunuyor. Aynı zamanda rapor, günümüzün en önemli kalkınma zorluğu ile mücadele için pek çok politika önerisi saptıyor.

 

Bugüne kadar insanlık pek çok alanda ilerleme kaydetse de küresel olarak büyük bir ayrışma söz konusu. Bu çerçevede, eşitsizliklerin kapsamı, etkileri ve eşitsizliklerle mücadele konularında kalkınma aktörlerinin, bireylerin ve politika yapıcılarının kendi ülkelerinde tartışma platformları oluşturarak küresel diyaloğa katkıda bulunmalarına yardımcı olunması amaçlanıyor.

 

Bu rapor, UNDP'nin Kalkınma Politikaları Bürosu Yoksulluk Bölümü tarafından hazırlandı.

 

 

Öne çıkanlar

  • Nüfus büyüklüğüne uyum sağlayan gelir eşitsizliği, gelişmekte olan ülkelerde 1990-2010 yılları arasında yüzde 11 arttı.
  • Gelişmekte olan ülkelerde hanehalklarının önemli bir kısmı, diğer bir deyişle bu ülkelerdeki nüfusun yüzde 75’inden fazlası, gelir dağılımının 1990 yılına göre daha eşitsiz olduğu toplumlarda yaşıyor.
  • Gelişmekte olan ülkelerden toplanan verilere göre, refah düzeyi en düşük kesimden olan çocukların 5 yaşından önce hayatını kaybetme olasılığı, refah düzeyi en yüksek kesimde doğan çocuklara oranla 3 kat daha fazla.
  • Sosyal koruma artık daha çok insana ulaşıyor, ancak engelli bireyler ortalama harcamalardan 5 kat daha fazla sağlık harcamaları yapmak zorunda kalıyor.
  • Pek çok gelişmekte olan ülkelerde, anne ölüm oranları düşüyor. Fakat kırsal bölgelerde yaşayan kadınların doğum sırasında ölüm oranları, şehirlerde yaşayanlara oranla üç kat daha fazla.

 

Bu raporu okuyun:

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global