Bir milyon ses: İstediğimiz Dünya

Yayımlanma tarihi 16 Eyl 2013 - 160 sayfa
image

Özet

Bu rapor, dünya genelinde bir milyon insanın nasıl bir dünya istediğine dair görüşlerini yansıtıyor. Yaklaşık bir yıldır, dünya çapında yapılan 88 ulusal ile 11 tematik istişare ve Benim Dünyam anketi ile bireyler isteklerini dile getiriyor. İstişare süreçlerinde de görüldüğü gibi bu rapor, tüm dünyadan bireylerin kendi dünyalarını şekillendirmek ve değiştirmek konusunda ne kadar hevesli olduklarını ortaya koyuyor.

Bu küresel araştırmanın bulguları, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin devamı niteliğinde olacak olan yeni kalkınma gündemini oluşturmada devletlere önemli mesajlar veriyor.

 

 

Öne çıkanlar

  • Yeni kalkınma gündeminde öncelik, yarım kalan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin sonuçlandırılması olmalı.
  • Halen kabul edilemez bir yoksulluk içinde yaşayan bireylere ulaşmak, en önemli öncelikler arasında olmalı.
  • Erişimi geliştirmek için niceliksel hedeflerin dışına çıkılmalı. Örneğin, hayatları boyunca iyi bir eğitim görmek isteyen bireyler, aynı zamanda daha iyi ve kapsamlı bir sağlık hizmetine de ulaşabilmeli.
  • Bireyler, yeni kalkınma gündeminin insan hakları, uluslararası eşitlik, adalet ve güvenlik değerlerine dayanmasını talep ediyor.

 

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global