• 	Geçiş Döneminin Ötesi: Kapsayıcı Toplumlara Doğru

  Rapor, başarılara rağmen, Avrupa'dan Orta Asya'ya pek çok insanın mutsuz hissettiklerini ve toplumdaki yerlerinin düştüğüne inandıklarını söylemelerinin üzerine hazırlanmıştır.

 • Küresel İnsani Gelişme Raporu 2005

  Küresel İnsani Gelişme Raporu gözden kaçmış olan hedefleri ve tutulmamış olan sözleri vurguluyor. Ülkeler içindeki ve arasındaki aşırı eşitsizlik insani gelişmenin temel engelenllerinden biridir ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ilerlemesini büyük bir ölçüde yavaşlatmaktadır.

 • Su, bir hayat kaynağıdır ve çevremizin ve hayatımızın devam edebilmesi için doğal bir kaynaktır fakat aynı zamanda sorunun da kaynağıdır. Bu raporun değindiği diğer konular ise yoksulluk, güç ve eşitsizliktir.

 • 2006 Küresel İnsani Gelişme Raporu

  Su, bir hayat kaynağıdır ve çevremizin ve hayatımızın devam edebilmesi için doğal bir kaynaktır fakat aynı zamanda sorunun da kaynağıdır. Bu raporun değindiği diğer konular ise yoksulluk, güç ve eşitsizliktir.

 • 2010 İnsani Gelişme Raporu

  İnsani Gelişme Raporu 20. yıldönümünde hem küresel ve ulusal boyutlarda insani gelişmedeki başarıları ve zorlukları hem de politikaları ve gelecek araştırmaları inceleme fırsatı tanıyor.

 • 2014 İnsani Gelişme Raporu

  Sürekli kırılganlıklar, insani gelişmeyi tehdit ediyor. Söz konusu kırılganlıklar, politikalar ve toplumsal normlarla sistematik bir biçimde giderilemezse, ilerleme ne adil ne de sürdürülebilir olacak. İşte bu konu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme Raporu’nun temelini teşkil ediyor.

 • Human Development Report 2016: Progress at Risk
 • Kapasite Geliştirme: İnsanları ve Kurumları Güçlendirmek

  Bu rapor, UNDP’nin desteğini nasıl dört kilit alana, yoksulluğu azaltma ve binyıl kalkınma hedeflerine ulaşma, demokratik yönetişim, kriz önlenmesi ve iyileştirilmesi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, odakladığını özetlemektedir.

 • Türkiye'de Gelir Adaletsizliği ve Sosyal Adaletsizlikler Raporu - 2016

  Küresel Parlemento Raporu parlamenter çalışmanın etkilerini, Parlamento'nun halkın endişelerine karşı sorumlu olabilmesini ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmesini inceliyor.

 • 2015 İnsani Gelişme Raporu, “çalışma” kavramına ve çalışmanın daha nitelikli bir yaşama katkısına odaklanıyor. Çalışma kavramı, insani gelişme açısından kritik bir öneme sahip. 2015 İnsani Gelişme Raporu’nun temel mesajı bu.

 • Bölünmüş fakat ekolojik olarak özgür olan bir dünyada, 2007/2008 İnsani Gelişme Raporu herkesi çevreyi nasıl yönetebileceğimizi ve ülkeler ve jenerasyonlar arasında insan haklarını ve sosyal adaleti düşünmeye çağırıyor.

 • 2009 İnsani Gelişme Raporu sınırlar arası ve ya sınırötesi göçlerin olumlu ve olumsuz yönlerini detaylı bir şekilde anlatıyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2011

  İnsani Gelişme Raporu dünyanın en yoksul ülkelerine odaklanıyor. Yoksulluğun bitirilmesi olasılığının iklim değişikliğini yavaşlatmak, çevresel zararı önlemek ve derin eşitsizlikleri azaltmak konusunda atılacak büyük adımlara bağlı olduğunu belirtiyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2013

  2013 İnsani Gelişme Raporu gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir şekilde büyümesinin getirdiği küresel dinamiklerdeki köklü değişimlerin insani gelişmeye etkilerini inceliyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2016

  2016 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yenisidir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global