• 2014 İnsani Gelişme Raporu

  Sürekli kırılganlıklar, insani gelişmeyi tehdit ediyor. Söz konusu kırılganlıklar, politikalar ve toplumsal normlarla sistematik bir biçimde giderilemezse, ilerleme ne adil ne de sürdürülebilir olacak. İşte bu konu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme Raporu’nun temelini teşkil ediyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2013

  2013 İnsani Gelişme Raporu gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir şekilde büyümesinin getirdiği küresel dinamiklerdeki köklü değişimlerin insani gelişmeye etkilerini inceliyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2011

  İnsani Gelişme Raporu dünyanın en yoksul ülkelerine odaklanıyor. Yoksulluğun bitirilmesi olasılığının iklim değişikliğini yavaşlatmak, çevresel zararı önlemek ve derin eşitsizlikleri azaltmak konusunda atılacak büyük adımlara bağlı olduğunu belirtiyor.

 • 	Geçiş Döneminin Ötesi: Kapsayıcı Toplumlara Doğru

  Rapor, başarılara rağmen, Avrupa'dan Orta Asya'ya pek çok insanın mutsuz hissettiklerini ve toplumdaki yerlerinin düştüğüne inandıklarını söylemelerinin üzerine hazırlanmıştır.

 • 2010 İnsani Gelişme Raporu

  İnsani Gelişme Raporu 20. yıldönümünde hem küresel ve ulusal boyutlarda insani gelişmedeki başarıları ve zorlukları hem de politikaları ve gelecek araştırmaları inceleme fırsatı tanıyor.

 • İnsani Gelişme Raporu 2009

  2009 İnsani Gelişme Raporu sınırlar arası ve ya sınırötesi göçlerin olumlu ve olumsuz yönlerini detaylı bir şekilde anlatıyor.

 • Kapasite Geliştirme: İnsanları ve Kurumları Güçlendirmek

  Bu rapor, UNDP’nin desteğini nasıl dört kilit alana, yoksulluğu azaltma ve binyıl kalkınma hedeflerine ulaşma, demokratik yönetişim, kriz önlenmesi ve iyileştirilmesi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, odakladığını özetlemektedir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global