• İnsani Gelişme Raporu 2007/2008

    Bölünmüş fakat ekolojik olarak özgür olan bir dünyada, 2007/2008 İnsani Gelişme Raporu herkesi çevreyi nasıl yönetebileceğimizi ve ülkeler ve jenerasyonlar arasında insan haklarını ve sosyal adaleti düşünmeye çağırıyor.

  • 2006 Küresel İnsani Gelişme Raporu

    Su, bir hayat kaynağıdır ve çevremizin ve hayatımızın devam edebilmesi için doğal bir kaynaktır fakat aynı zamanda sorunun da kaynağıdır. Bu raporun değindiği diğer konular ise yoksulluk, güç ve eşitsizliktir.

  •  Küresel İnsani Gelişme Raporu 2005

    Küresel İnsani Gelişme Raporu gözden kaçmış olan hedefleri ve tutulmamış olan sözleri vurguluyor. Ülkeler içindeki ve arasındaki aşırı eşitsizlik insani gelişmenin temel engelenllerinden biridir ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ilerlemesini büyük bir ölçüde yavaşlatmaktadır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global