Gökova ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Mevcut Balıkçılık ve Sosyo-Ekonomik Araştırmaların İncelenmesi Raporu

27 Ara 2013 - 13 sayfa
image

Özet

Gökova ve Datça Özel Çevre Koruma Bölgeleri balıkçılığı ile ilgili yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalar içinde balıkçılığın sosyoekonomik durumu üzerine yapılan çalışmalar ise yok denecek kadar az sayıdadır. Bu nedenle, bu literatür taraması ve güncel durum değerlendirilmesinde, konuyla doğrudan ilgili çalışmaların yanı sıra konuyla dolaylı olarak ilgili çalışmalara da yer verilmiştir.

Gökova ve Datça-Bozburun ÖÇK Bölgeleri’nde balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi ve ilgili konular üzerine yapılan çalışmaları iki grup altında incelemek sonuçların değerlendirilmesi açısından fayda sağlayabilir. Bunlar, 2010 yılı sonuna kadar yapılmış 8 adet proje raporu ve 14 adet yurt içi ve yurt dışında basılmış makale olarak ele alınmıştır.

Bu belgeyi okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global