Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Sportif Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması

26 Ara 2013
image

Özet

Bu rapor, sözü edilen finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması’ isteğine uygun olarak Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan bazı denizel noktaların, sportif dalış maksatlı turizm faaliyetleri çerçevesinde teknik ve finansal açıdan ele alındığı bir fizibilite çalışmasıdır. Çalışmanın ortaya çıkarılması maksadıyla ilk olarak uzman tarafından yerel paydaşlar ve ilgilenen yatırımcılarla bir dizi görüşmeler yapılmış, gözlem amaçlı incelemelerde bulunulmuştur. Görüşmelerde varolan gelir getirici faaliyetlerin yanısıra özellikle raporun içeriğini oluşturan dalış turizmi gibi yeni ekonomik faaliyetlerden sağlanabilecek gelirler hakkında bilgiler derlenmiştir. Görüşülen yerel paydaşlar konuyla ilgili kamu sektörü (Foça Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm İlçe Müdürlükleri, vb.), özel sektör (işletmeler) ve sivil toplum kuruluşları (STK), Birlik, Kooperatif temsilcileri olmuştur. Bütün görüşme ve gözlemlerden elde edilen bilgiler sonrasında, sportif dalış sektörü konusu da literatür araştırmaları değerlendirilmiş ve ortaya çıkan bütün bulgularla çalışmalar yürütülmüştür.

Rapor kapsamında incelenen mali perspektif, Foça ÖÇK Bölgesi içerisindeki potansiyel dalış noktalarının sportif dalış turizmine kazandırılmasından sonra bölgede açılması beklenen bir dalış okulunun fizibilitesi kapsamında ele alınmıştır. Bu yaklaşımla dalış noktalarının sportif dalış turizmi çerçevesinde değerlendirilmesiyle birlikte bir dalış okulu kurulmasının yaratacağı ekonomik dönüşümün (fayda) hem kendi hem de dolaylı olarak bölge açısından analizi yapılmış, ortaya çıkacak olası durumun sosyal ve ekonomik anlamda etkileri incelenmeye çalışılmıştır.

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global