Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

27 Ara 2013
image

Özet

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca hazırlanan Yönetim Planı’nın amacı; Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkları korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesini sağlamak ve çevre bilincini artırmaktır.

Foça Yönetim Planı çalışmalarından ve bölgede bu projeye dayalı olarak yapılacak faaliyetlerden olumlu veya olumsuz, doğrudan veya dolaylı etkilenecek kişi, grup, kuruluş ve kurumların görüşlerinin, projeye olası olumlu veya olumsuz etkilerinin ortaya konarak, özelliklerinin neler olduğu, zayıf ve güçlü yanların neler olduğu hakkında bilgi edinilmesi ile paydaş dediğimiz katılımcıları ve onların projeye katılmalarının stratejisini ortaya koyacak çalışmalar yapılmıştır.

Bu belgeyi okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global