Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Ekonomik Analizi

26 Ara 2013
image

Özet

TVKGM-GEF-UNDP projesi kapsamında hazırlanan bu raporla, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için alternatif gelir kaynakları seçeneklerinin tespit edilmesi ve bir iş planının geliştirilmesi öngörülmüştür. Rapor alandaki ekosistem hizmetlerinin ve değerlerinin tespit edilmesine odaklanmış, potansiyel finansal mekanizmalar hakkında sadece genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ekonomik analizi, alan hakkında mevcut veri ve literatür taramasına ve Eylül 2010, Ocak 2011 tarihlerinde kilit paydaşlarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır. Ayrıca, muhtemel yarar transfer değerlerini temin edebilmek, alan için belirlenen değerleri karşılaştırmak ve değerleme yaklaşımlarına dair farklı anlayışları görebilmek için, bölgedeki deniz ve kıyı alanlarında yapılmış ekonomik değerleme çalışmalarını kapsayan bir literatür taraması da yürütülmüştür.


Bu belgeyi okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global