Orfoz Balığı’nın (Epinephelus marginatus) Türkiye’deki Güncel Durumu ve Koruma Önerileri

08 Oca 2014 - 8 sayfa
image

Özet

Yaklaşık 10.000 yıldır Akdeniz’de avcılığı yapılan orfoz (Epinephelus marginatus), kıyı balıkçılığında her zaman önemli bir rol oynamıştır. Orfoz stokları, türün sahip olduğu bazı biyolojik özellikleri nedeniyle (örneğin yavaş büyüme, uzun ömür, geç eşeysel olgunluk, karmaşık üreme döngüsü vs.) doğrudan veya dolaylı şekilde balıkçılık kaynaklı tehdite maruz kalmaktadır ve su ürünleri istatistikleri orfoza ait yıllık üretim miktarlarının son yirmi yılda çok belirgin şekilde düştüğünü göstermektedir. Bu makalede E.marginatus türünün genel biyolojik karakterleri, orfoz avcılığının etkin yönetilmediği Türkiye’deki durumuna da değinilerek kısaca derlenmiştir. Türkiye’deki orfoz stokları ciddi şekilde yıprandığından, stokların iyileşme sürecine girebilmesi adına kısa vadede (1 – 2 yıl) Ege ve Akdeniz kıyılarımızda balıkçılığa kapalı koruma alanlarının kurulması ve orfozun ilk avlanma boyunun 45 cm’ye yükseltilmesi önerilmektedir. Önümüzde 3 – 5 yıl içerisinde orfoz avcılığının tamamen yasaklanması da, ilave bir koruma tedbiri olarak tavsiye edilmektedir.

Read this document:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global